PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Zdalny tryb organizacji praktyk

ZDALNY TRYB ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 2020_Instrukcja przekazywania dokumentacji IG UW

Zdalny tryb organizacji praktyk – wytyczne:

ZDALNY TRYB ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 2020(1)

Praktyki pedagogiczne studentów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są w ramach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i są ściśle zintegrowane z odpowiednimi przedmiotami bloku psychologiczno-pedagogicznego oraz (glotto)dydaktycznego przewidzianymi w programie studiów. Zasady dotyczą studentów, którzy rozpoczęli kształcenie nauczycielskie przed rokiem akademickim 2019/20.

INFORMACJE OGÓLNE O PRAKTYKACH PEDAGOGICZNYCH IG UW

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

WSTĘPNA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

ZASADNICZA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

Pytania można kierować do koordynatora praktyk pedagogicznych IG UW (beata.pec@uw.edu.pl)

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYIELA-OPIEKUNA (w 3 egzemplarzach):

1.Umowa-zlecenia-z-osobą-fizyczną-nieprowadzącą-działalności-gospodarczej-1

3.Rachunek-do-umowy-zlecenia

6.Oświadczenie-przyjmującego-zlecenie-dla-celów-podatkowych-i-ubezpieczeniowych-do-umowy-zlecenia-i-umowy-zlecenia-dydaktyka-rezydenci-Polski-1

zza

zwua