Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Rozpoczęcie studiów od  2019/2020

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W INSTYTUCIE GERMANISTYKI UW – USTAWY MNiSZW

Pytania w sprawach kształcenia nauczycieli przyjmuje Kierownik Studiów IG UW Pani dr hab. Anna Jaroszewska, prof. UW (a.jaroszewska@uw.edu.pl).

INFORMACJE OGÓLNE O PRAKTYKACH PEDAGOGICZNYCH IG UW

Praktyki pedagogiczne studentów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są w ramach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i są ściśle zintegrowane z odpowiednimi przedmiotami bloku psychologiczno-pedagogicznego oraz (glotto)dydaktycznego przewidzianymi w programie studiów.

HYBRYDOWY TRYB ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

WSTĘPNA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

ZASADNICZA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

Pytania w sprawie praktyk przyjmuje Opiekun praktyk pedagogicznych IG UW Pani dr Beata Peć (beata.pec@uw.edu.pl).

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELA-OPIEKUNA (w 3 egzemplarzach):

Jak wypełnić umowę zlecenie – wzór

(01) Zał. nr 1 do zarz. 82 – umowa zlecenie z osobą nieprowadząca działalności gospodarczej

(02) zał. nr 1 do umowy zlecenia – oświadczenie Przyjmującego zlecenie – rezydent

(05) zał. nr 3 do umowy zlecenia – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(05) zał. nr 2 do umowy zlecenia – oświadczenie Przyjmującego zlecenie – nierezydent

(06) Zał. nr 1a do zarz. 82 –rachunek do umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej

Pytania w sprawie dokumentów nauczycieli-opiekunów przyjmuje Pani mgr Katarzyna Wojtaszek (Administracja Wydziału Neofilologii UW) (katarzyna.wojtaszek@wn.uw.edu.pl).

Rozpoczęcie studiów przed 2019/20

Pytania w sprawach kształcenia nauczycieli przyjmuje Kierownik Studiów IG UW Pani dr hab. Anna Jaroszewska, prof. UW (a.jaroszewska@uw.edu.pl).

INFORMACJE OGÓLNE O PRAKTYKACH PEDAGOGICZNYCH IG UW

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

WSTĘPNA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

ZASADNICZA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

Pytania w sprawie praktyk przyjmuje Opiekun praktyk pedagogicznych IG UW Pani dr Beata Peć (beata.pec@uw.edu.pl).

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELA-OPIEKUNA (w 3 egzemplarzach):

Jak wypełnić umowę zlecenie – wzór

(01) Zał. nr 1 do zarz. 82 – umowa zlecenie z osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej

(02) zał. nr 1 do umowy zlecenia – oświadczenie przyjmującego zlecenie – rezydent

(05) zał. nr 3 do umowy zlecenia – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(05) zał. nr 2 do umowy zlecenia – oświadczenie przyjmującego zlecenie – nierezydent

(06) Zał. nr 1a do zarz. 82 –rachunek do umowy zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Pytania w sprawie dokumentów nauczycieli-opiekunów przyjmuje Pani mgr Katarzyna Wojtaszek (Administracja Wydziału Neofilologii UW) (katarzyna.wojtaszek@wn.uw.edu.pl).