Plecy

HABILITACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU GERMANISTYKI W LATACH 2001 – OBECNIE

2019

Dr Maria Biskup

2018

Dr Piotr Kociumbas  „Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587-1810. Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej

2017

Dr Ireneusz Gaworski

2016

Dr Małgorzata Filipowicz: „Lustige Gespenster. Komik im Kinder- und Jugendbuch von Christine Nöstlinger”

Dr Anna Górajek

Dr Kinga Zielińska

2015

Dr Paweł Piszczatowski: „Znaczenie wiersza. Apofazy Paula Celana”

Dr Anna Just

2014

Dr Krzysztof Tkaczyk: „Konstelacje. Karl Philipp Moritz w niemieckim dyskursie poetologicznym i estetycznym XVIII wieku”

Dr Anna Jaroszewska

2013

Dr Kamila Najdek: „Das Zitat als Figur des Denkens. Zur philosophischen Rethorik Hamanns und Walter Benjamins”

Dr Waldemar Czachur: „Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Median”.

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.

2012

Dr Joanna Godlewicz-Adamiec: „Miłość czy kontrakt? Koncepcja małżeństwa w niemieckiej i polskiej literaturze średniowiecza. Próba porównania”.

Dr Agnieszka Frączek: „Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie z przełomu XVII i XVIII wieku. Analiza leksykograficzna”.

2009

Dr Andrzej Kopacki: „Literatura samonegacji. Postawy narracyjne w prozie niemieckojęzycznej przełomu XX i XXI wieku”.

Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

Dr Robert Małecki: „… nie jesteśmy, czym jesteśmy, lecz czym znów stać się możemy”. Koncepcja powtarzalności historii w twórczości Botho Straussa.

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Publikacja przygotowana w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Dr Anna Warakomska: Prawda wyższej instancji. O ironii na przykładzie prozy Herberta Rosendorfera.

Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2009.

2008

Dr Anna Wołkowicz: Mystiker der Revolution. Der utopische Diskurs um die Jahrhundertwende. Gustav Landauer – Frederik van Eeden – Erich Gutkind – Florens Christian Rang – Georg Lukács – Ernst Bloch.

Druk: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  2008

2005

Dr Katarzyna Grzywka: Od lasu po góry, od domu po grób… Polska i niemiecka bajka ludowa ze zbiorów Oskara Kolberga i braci Grimm.

Przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym

Druk: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

Publikacja przygotowana w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

2002

Dr Ewa Geller: Warschauer Jiddisch

Przewód habilitacyjny na Wydziale Neofilologii UW

Druk: Niemeyer Verlag, Tübingen 2002