Plecy

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA GERMAŃSKIEGO

Pracownicy

Stopień naukowy, imię, nazwisko Stanowisko Adres e-mail
prof. dr hab. Waldemar Czachur
kierownik, profesor
waldemar.czachur(at)uw.edu.pl
dr hab. Anna Just, prof. ucz. profesor uczelni a.just(at)uw.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Geller
profesor egeller(at)uw.edu.pl
dr hab. Agnieszka Frączek
adiunkt
afraczek(at)uw.edu.pl
dr hab. Maria Biskup adiunkt maria.biskup(at)uw.edu.pl
dr Marta Czyżewska adiunkt m.czyzewska(at)uw.edu.pl
dr hab. Ireneusz Gaworski adiunkt i.gaworski(at)uw.edu.pl
dr Anna Jorroch adiunkt ajorroch(at)wp.pl
dr Birgit Sekulski
adiunkt
b.sekulski(at)uw.edu.pl
dr Agnieszka Zimmer adiunkt a.zimmer(at)uw.edu.pl
prof. dr hab. Józef Wiktorowicz profesor j.wiktorowicz(at)uw.edu.pl
dr Ewa Jarosińska e.jarosinska(at)uw.edu.pl

Doktoranci

 • Arkadiusz Bogucki
 • Daria Długosz
 • Jolanta Kotnowska
 • Monika Kulik
 • Anna Matera
 • Hanna Rosa
 • Anna Rozenfeld
 • Anna Rudnik
 • Przemysław Sławek
 • Dorota Skorek
 • Ewa Tabaczyńska
 • Angelika Tórz-Prorok
 • Maria Wiatrowska
 • Karolina Wieczorek-Skoczylas
 • Beata Woźniak
 • Monika Zaleska