ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA GERMAŃSKIEGO

Pracownicy

Stopień naukowy, imię, nazwisko Stanowisko Adres e-mail
dr hab. Anna Just kierownik, adiunkt a.just(at)uw.edu.pl
prof. dr hab. Józef Wiktorowicz profesor j.wiktorowicz(at)uw.edu.pl
dr hab. Waldemar Czachur prof. ucz. waldemar.czachur(at)uw.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Geller profesor egeller(at)uw.edu.p
dr hab. Agnieszka Frączek adiunkt afraczek(at)uw.edu.pl
dr hab. Maria Biskup adiunkt maria.biskup(at)uw.edu.pl
dr Marta Czyżewska adiunkt m.czyzewska(at)uw.edu.pl
dr hab. Ireneusz Gaworski adiunkt i.gaworski(at)uw.edu.pl
dr Anna Jorroch
adiunkt
ajorroch(at)wp.pl
dr Birgit Sekulski adiunkt b.sekulski(at)uw.edu.pl
dr Agnieszka Zimmer adiunkt a.zimmer(at)uw.edu.pl
dr Ewa Jarosińska e.jarosinska(at)uw.edu.pl

Doktoranci

Imię, nazwisko Adres e-mail
Justyna Ciecharowska j.ciecharowska(at)student.uw.edu.pl
Wiesława Chyżyńska wchyzynska(at)vp.pl
Daria Długosz
 darezja(at)yahoo.pl
Michał Gajek michal.gajek(at)wp.pl
Jolanta Kotnowska jolanta.kotnowska(at)op.pl
Aleksandra Kryst  aleksandra.kryst(at)student.uw.edu.pl
Anna Laskowska annalaskowska(at)vp.pl
Anna Majdak  annamajdak(at)student.uw.edu.pl
Agnieszka Mikołajczak amikolajczak4(at)wp.pl
Renata Ponikowska-Renk r.ponikowska(at)student.uw.edu.pl
Anna Rozenfeld rozenfeldan(at0gmail.com
Ewelina Ryczywolska ewelina.ryczywolska(at)student.uw.edu.pl
Dorota Skorek dorota.a.skorek(at)student.uw.edu.pl
Ewa Tabaczyńska etabaczynska(at)yahoo.com
Maria Wiatrowska marysia_wiatr(at)vp.pl
Beata Woźniak beata.wozniak(at)student.uw.edu.pl
Monika Zaleska zaleska.monia(at)gmail.com