ZAKŁAD STUDIÓW NAD KRAJAMI NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Pracownicy

Stopień naukowy, imię, nazwisko Stanowisko Adres e-mail
dr hab. Tomasz Pszczółkowski prof. ucz., kierownik t.g.pszczolkowski(at)uw.edu.pl
prof. dr hab. Lech Kolago profesor lech.kolago(at)uw.edu.pl
dr hab. Anna Warakomska prof. ucz. a.warakomska(at)uw.edu.pl
dr Anna Damięcka-Wójcik starszy asystent a.damiecka(at)uw.edu.pl
dr hab. Anna Górajek adiunkt a.gorajek(at)uw.edu.pl
dr hab. Michał Jamiołkowski starszy asystent m.jamiolkowski(at)uw.edu.pl
dr Małgorzata Kosacka adiunkt m.kosacka(at)uw.edu.pl

Doktoranci

  • Renata Jagaczewska
  • Sebastian Kwintal
  • Ewa Wójcicka
  • Jagoda Żmijewska