Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Olimpiada Języka Niemieckiego

Olimpiada Języka Niemieckiego

47. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2023/2024)

[ PRZYJMOWANE SĄ TYLKO ZGŁOSZENIA Z OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ]

Założenia

W OLIMPIADZIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetów Okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Struktura terytorialna

Warszawski Komitet Okręgowy obejmuje województwo mazowieckie (oprócz powiatów: Płock, Sierpc i Gostynin). Szkoły ponadgimnazjalne z Białegostoku zgłaszają się do Komitetu Okręgowego w Lublinie, Toruniu lub Warszawie.

Tutaj znajdziesz inne okręgi: Struktura terytorialna OJN

Terminarz

 1. Zgłoszenie na olimpiadę: Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie pocztą elektroniczną z adresu mailowego Dyrekcji szkoły! – do końca października 2023 r.
 2. Eliminacje szkolne: 6. listopada 2023 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut.
 3. Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
  a) eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach w dniu 12. stycznia 2024 r. Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu. Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście ) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
  b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15 lutego.
 4. Finał 47. OJN: eliminacje centralne odbędą się 5.-7. kwietnia 2024 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, (Collegium Novum) al. Niepodległości 4.
 5. Uroczystość zakończenia finału odbędzie się 7. kwietnia 2024 r. w godz. 10.00-12.00 w Małej Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Collegium Minus – Rektorat), ul. Wieniawskiego 1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE:

[ PRZYJMOWANE SĄ TYLKO ZGŁOSZENIA Z OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ]

I. Zgłoszenie należy wysłać:

– na adres e-mail: pjoskowiak@uw.edu.pl

II. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego
 2. Nazwa szkoły
 3. Adres szkoły
 4. E-mail szkoły
 5. Liczba uczestników

Warszawski Komitet Okręgowy

Sekretarz: dr Przemysław Jóskowiak
Siedziba: Instytut Germanistyki, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pokój 3.214 (III piętro)
Tel.: +48-514-039-167
E-mail: pjoskowiak@uw.edu.pl

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors