Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Pomoc socjalna

Pomoc socjalna

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą:

  • stypendium socjalne
  • zapomoga
  • stypendium rektora.

W przypadku studentów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostępne jest również stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Staramy się, aby ubieganie się o każde z tych stypendiów było jak najprostsze. Cała procedura odbywa się online, za pośrednictwem USOSweb (po zalogowaniu się do USOSweb centralnego należy wybrać: dla wszystkich, następnie wnioski).

Stypendium socjalne – dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1050 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (np. żeby móc otrzymać stypendium za październik należy więc złożyć wniosek do 18 października).

Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej.

https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2022-2023/

Zapomoga – jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok.  https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/

Stypendium rektora – skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. 

https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-rok-akademicki-2022-2023/

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/