Pomoc psychologiczna

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego (CPP UW) jest miejscem, do którego mogą zgłosić się studenci, doktoranci i pracownicy naszej Uczelni, gdy znajdują się w kryzysie psychicznym, potrzebują wsparcia psychologicznego lub pomocy w adaptacji do nowych wyzwań.

Wizyty w CPP UW mogą mieć różny charakter: od pojedynczych konsultacji, serii spotkań nakierowanych na interwencję, indywidualnej psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii grupowej ograniczonej w czasie, aż po możliwość udziału w pracy warsztatowej i psychoedukacyjnej. Na każdym etapie obowiązują nas zachowanie tajemnicy i udzielanie pomocy zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

CPP udziela również informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej poza CPP UW, zależnie od  aktualnego stanu psychicznego i możliwości osoby zgłaszającej się.

Kontakt do CPP

Podstawowe informacje