Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego (CPP UW) jest miejscem, do którego mogą zgłosić się studenci, doktoranci i pracownicy naszej Uczelni, gdy znajdują się w kryzysie psychicznym, potrzebują wsparcia psychologicznego lub pomocy w adaptacji do nowych wyzwań.

Wizyty w CPP UW mogą mieć różny charakter: od pojedynczych konsultacji, serii spotkań nakierowanych na interwencję, indywidualnej psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii grupowej ograniczonej w czasie, aż po możliwość udziału w pracy warsztatowej i psychoedukacyjnej. Na każdym etapie obowiązują nas zachowanie tajemnicy i udzielanie pomocy zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

CPP udziela również informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej poza CPP UW, zależnie od  aktualnego stanu psychicznego i możliwości osoby zgłaszającej się.

Kontakt do CPP

Zapraszamy do korzystania z TELEFONU ZAUFANIA dla społeczności UW.

W jakich sytuacjach?

  • Gdy z ważnych powodów nie możesz przyjść osobiście do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego CPP UW.
  • Gdy potrzebujesz wsparcia i rozmowy w ważnych dla siebie tematach.

Dla kogo?
Dla wszystkich członków społeczności UW (studenci, doktoranci, pracownicy)

Kiedy?
Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-22.00

Kto pomaga?
Specjaliści – psychologowie, terapeuci

Numer telefonu: 22 552 44 24

Pamiętaj! Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia zadzwoń pod nr 112.
Jeśli potrzebujesz rozmowy poza godzinami działania telefonu zaufania UW, zadzwoń na ogólnopolski całodobowy numer pomocowy 116 123. Możesz też napisać na adres cpp@adm.uw.edu.pl.

Wsparcie dla osób studiujących w spektrum autyzmu

Od stycznia 2024 r. na Wydziale Neofilologii UW osoby w spektrum autyzmu mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia tutorki. W roku akademickim 2023/2024 funkcję tę pełni Ida Dunowska. Wsparcie obejmuje obszary związane z organizacją studiów i kwestiami formalnymi (np. pomoc w rejestracji na zajęcia, składanie wniosków przez usos itp.). Tutorka nie świadczy wsparcia psychologicznego, ani merytorycznego.
Kontakt z tutorką można nawiązać mailowo (i.dunowska@uw.edu.pl). Możliwe jest spotkanie stacjonarne lub online po wcześniejszym umówieniu drogą mailową. Dyżur odbywać się będzie w poniedziałki w godzinach 15:00-16:00 w pokoju 1.011 w budynku Wydziału Neofilologii UW.