ZAKŁAD LITERATUR NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Pracownicy

Stopień naukowy, imię, nazwisko Stanowisko Adres e-mail
dr hab. Krzysztof Tkaczyk kierownik, adiunkt k.tkaczyk(at)uw.edu.pl
dr hab. Bożena Chołuj prof. ucz. b.choluj(at)uw.edu.pl
dr hab. Grażyna Kwiecińska prof. ucz. g.kwiecinska(at)uw.edu.pl
dr hab. Anna Wołkowicz prof. ucz. awolkowicz(at)uw.edu.pl
dr hab. Andrzej Kopacki adiunkt a.kopacki@uw.edu.pl
dr hab. Kamilla Najdek adiunkt k.najdek(at)uw.edu.pl
dr hab. Paweł Piszczatowski adiunkt p.piszczatowski(at)uw.edu.pl
dr Magdalena Daroch adiunkt m.daroch(at)uw.edu.pl
dr Justyna Górny adiunkt jgorny(at)uw.edu.pl
dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska adiunkt ajezierska(at)uw.edu.pl

Doktoranci

 • Justyna Dawidowicz-Polak
 • Irena Dębek
 • Michał Fijałkowski
 • Joanna Frąckowiak
 • Anna Kamińska-Zygier
 • Anna Niemiec
 • Katarzyna Orlińska
 • Emilia Podkańska
 • Anna Jorroch
 • Magdalena Rostkowska
 • Kamila Śniegocka
 • Konrad Szpindler
 • Marcin Stachurski
 • Tadeusz Skwara
 • Paweł Walec
 • Michał Olewnik