Plecy

ZAKŁAD LITERATUR NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

pok. 3.318

Pracownicy

Stopień naukowy, imię, nazwisko Stanowisko Adres e-mail
dr hab. Krzysztof Tkaczyk kierownik, adiunkt k.tkaczyk(at)uw.edu.pl
dr hab. Bożena Chołuj profesor uczelni b.choluj(at)uw.edu.pl
dr hab. Grażyna Kwiecińska profesor uczelni g.kwiecinska(at)uw.edu.pl
dr hab. Anna Wołkowicz profesor uczelni awolkowicz(at)uw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Kopacki profesor uczelni a.kopacki@uw.edu.pl
dr hab. Kamilla Najdek adiunkt k.najdek(at)uw.edu.pl
dr Magdalena Daroch adiunkt m.daroch(at)uw.edu.pl
dr Justyna Górny adiunkt jgorny(at)uw.edu.pl
dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska adiunkt ajezierska(at)uw.edu.pl

Doktoranci

  • Justyna Bogucka
  • Irena Dębek
  • Marta Pufal
  • Julia Sowacka
  • Anna Kamińska-Zygier