Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Rozprawy doktorskie w Instytucie Germanistyki w latach 2001-obecnie

Rozprawy doktorskie w Instytucie Germanistyki w latach 2001-obecnie

2023

Emilia Wojtczak: „Die Auswirkung der Vaterlosigkeit auf das Werk Wolfgang Koeppens und Thomas Bernhards”

dr hab. prof. ucz. Robert Małecki (promotor)

Ewa Wójcicka: „Okupacja Polski w niemieckojęzycznej literaturze faktu w kontekście kultury pamięci”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Sebastian Kwintal: „Niemieckojęzyczne i polskie czasopisma ewangelickie z lat 1861-1918 na obszarze Cesarstwa Austrii i Austro-Węgier”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

2022

Renata Jagaczewska: Niemieckojęzyczna powieść biznesowa po roku 2000 – jej główne nurty i przedstawiciele

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Magda Borysławska: „Von Stigmatisierung zur Massenvernichtung. Homosexuellenverfolgung im Dritten Reich in Erinnerungen der Opfer. [Od stygmatyzacji do masowej zagłady. Prześladowania homoseksualistów w Trzeciej Rzeszy we wspomnieniach ofiar]

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

2019

Małgorzata Biergiel: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.Obraz społeczeństwa niemieckiego w utworach Utty Danelli

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Małgorzata Fućek: „Der Balkankonflikt in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik in den Jahren 1991-2008 [Konflikt bałkański w literaturze i publicystyce niemieckojęzycznej w latach 1991-2008].

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

WYRÓŻNIENIE nadane uchwałą RW UW 16.04.2019.

Natasza El Mejri:Motyw tańca w literaturze niemieckojęzycznej w XIX i XX wieku

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Jadwiga Pecko:Życie i twórczość Christine Brückner

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Aneta Wesołowska-Lorek:  „’Na ratunek ludzkości…’. Życie i twórczość Julii Franck

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Agnieszka Bagińska: „Literatura, muzyka, teatr? Performatywny charakter twórczości zespołu Rammstein”

prof. dr hab. Robert Małecki (promotor)

Vanessa Dohle: „Die Euthanasie in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik des 20. und 21. Jahrhunderts /Eutanazja w niemieckojęzycznej literaturze i publicystyce XX i XXI wieku”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Ilona Karwacka-Siwek: „Afryka w twórczości Christiny Hachfeld-Tapukai i Ilony Marii Hilliges”

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

Ewelina Prawda: „Kulturtexte im deutsch-polnischen öffentlichen Diskurs in den Jahren 1989-2018/Teksty kultury w dyskursie polsko-niemieckim w latach 1989-2018”

dr hab. prof. ucz. Robert Małecki (promotor)

2018

Kamila Śniegocka: „Przyjaciel mojej duszy – wspólne wątki w twórczości Josepha Rotha i Józefa Wittlina”
 
dr hab. Anna Wołkowicz (promotor)
 
Tadeusz Skwara: „Pisarze i pisarstwo w twórczości Liona Feuchtwangera”
 
dr hab. Anna Wołkowicz (promotor)

Dariusz Bruncz„Duchowa tożsamość Europy w pismach Josepha Ratzingera i Benedykta XVI”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (prootor)

Grzegorz Kramarz: „Duch gór Karkonoszy Liczyrzepa w operze”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Sylwia Piekarska: „Jak wspaniale umiemy myśleć i jak nędznie musimy żyć”. Obraz współczesnego człowieka w twórczości Wilhelma Genazino

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Ewelina Chądzyńska: „Szaleństwo w literaturze. Twórczość Michela Foucault w Polsce i w Niemczech”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

2017

Wiesława Chyżyńska: Die Entwicklung des deutschen medizinischen Fachwortschatzes im 19. und 20.Jahrhundert

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Maria Balkan: Literatura a sztuki piękne w twórczości artystów niemieckiego obszaru językowego na przełomie XIX i XX wieku.

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

Katarzyna Mirosław:Ich will niemals Langeweile mit Literatur verwechseln’. Johannes Mario Simmels Werkmonographie.

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago

Magdalena Mager: Niemieckojęzyczna literatura w Szwajcarii po 1989 roku. Literackie strategie budowania tożsamości

Promotor: dr hab. prof. ucz. Robert Małecki (promotor)

Anna Bartosik: Berlin in der deutschsprachigen Publizistik des 20. und 21. Jahrhunderts

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Agnieszka Kamińska: Różnice i podobieństwa w komunikacji międzykulturowej między Polakami a Niemcami na przykładzie wybranych publikacji zwartych w latach 2007-2014

dr hab. prof. ucz.  Robert Małecki (promotor)

Anna Momot:  „Nie chcę by ktoś rozumiał mnie całkowicie. Chcę iść przez życie nierozpoznany”. Życie i twórczość Pascala Merciera

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Dobrosława Szadkowska: „Ruhm bringt immer Einsamkeit”. Zum Leben und Werk von Vicki Baum

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Anna Żurek: „Trzeba czytać literaturę kryminalną, by dowiedzieć się, kim jest człowiek pod względem moralnym”. Powieści kryminalne Ronalda Gutberleta.

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

2016 

Sylwia CiekańskiaHertha Pohl – Schriftstellerin der Armen und Einsamen

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

 Magdalena Daroch: Holokaust we współczesnej prozie niemieckiej

prof. dr hab. Karol Sauerland (promotor)

Magdalena de Maere d’Aertrycke: Między „realnym” socjalizmem NRD a komunistyczną utopią. Twórczość Wolfa Biermanna w latach 1962- 1990

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Karina Bajkowska-Niewczas: Mainz in der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

Iwona Bartkowska: Pisarz i artysta Günter Grass i jego zwierzęta

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Leszek Furmański:  W nas i poza nami. Klausa Böldla dialog z rzeczywistością

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Anna Kożańczuk:  Heimatlosigkeit betrachte ich als etwas Positives’. Ausländerlitetratur Wladimir Kaminers

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)                  

2015

Monika Zaremba-Łepkowska: Uwe Timm – literacki świadek historii

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Monika Welenc-Łojewska: Między integracją a asymilacją. Literatura i kultura twórców pochodzenia tureckiego w Niemczech

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Danuta Koper: Obraz rzeczywistości w prozie Irmgard Keun

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Katarzyna Danilewska: Zwyczaje i obyczaje mieszkańców Mazur przedstawione w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze od XIX do połowy XX wieku

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Aleksandra Stepanów: Karl Kraus i jego czasopismo „Die Fackel

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Anna Kackiewicz: Ostalgia w literaturze niemieckojęzycznej w wybranych utworach przełomu XX i XXI wieku

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Adam Wroński: „Zapamiętaj wszystko, tego nikt nie może ci odebrać…”. Stefanie Zweig dialog z rzeczywistością.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Iwona Golba:O samych sprawach mam skromne pojęcie! Ale komentarz do tych spraw jest moją specjalnością.” Annetty Kolb dialog z rzeczywistością.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Anna Mucha: Kulturtexte in Praxis – Analyse der Wahlmaterialien zur Bundestagswahl 2009

dr hab. prof. ucz. Robert Małecki (promotor)

2014

Grażyna Szurczak: „Ucieczka Niemców z Prus Wschodnich 1944/1945 w literaturze niemieckiej lat 1945-2010”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Anna Jaroch-Obremska: „Społeczeństwo amerykańskie w publicystyce niemieckiej okresu Republiki Weimarskiej”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Brygida Sobótka: „«Spoglądałam w otchłań życia. To, co tam ujrzałam, nie było piękne». Alexy Hennig von Lange dialog z rzeczywistością”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Szymon Bereska:Motyw pieniądza w literaturze niemieckojęzycznej od XVIII wieku po czasy współczesne”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Aneta Mamcarz-Pielcińska: „Mit jedem neuen Roman verändere ich mich”. Thomas Hettches Werkmonographie”

prof. dr hab.  Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

Agata Śliwińska: ” Polarexpeditionen im Werk von Arved Fuchs”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Anita Ciechomska: „Literarische Eigenschaften der videographierten und transkribierten Interviews mit Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung”

dr hab. prof. ucz. Robert Małecki (promotor)

Sylwia Bochenek-Roik: „Różnice kulturowe między Polakami i Niemcami. Analiza porównawcza publikacji zwartych dotyczących etykiety w biznesie w latach 2011-2013”

dr hab. prof. ucz. Robert Małecki (promotor)

Iwona Kamińska: „Publicystyka i proza lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce i w Niemczech wobec rzeczywistości w obu krajach w latach 1980 – 1991”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Kamil Baczyński: „Rewolta 1968 – 1978 i jej reperkusje kulturowe w ówczesnej publicystyce Republiki Federalnej Niemiec”

dr hab. prof. ucz.  Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Łukasz Rosenfeld: „Niemiecka literatura pop lat 90. – jej główne nurty, przedstawiciele oraz interpretacje. Twórczość Christiana Krachta i Benjamina von Stuckrad-Barrego”

dr hab. prof. ucz.Tomasz Pszczółkowski (promotor)

2013

Agnieszka Kmieć: „Transgression als Erzählstrategie in ausgewählten Texten von E.T.A.Hoffmann, Franz Kafka, Bruno Schulz und Hermann Hesse”

prof. dr hab. Grażyna Kwiecińska (promotor)

Aleksandra Domagała: „Komunikacja międzyludzka w pismach Herdera, Schleiermachera i Wilhelma von Humboldta”

prof. dr hab. Karol Sauerland (promotor)

Michał Fijałkowski: „Pieśń ludowa u Johanna Gottfrieda Herdera. Impulsy, źródła, recepcja”

prof. dr hab. Grażyna Kwiecińska (promotor)

Joanna Andrychowicz: „Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach oficjalnych  oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Anna Damięcka-Wójcik: „Obrazy USA w literaturze i publicystyce niemieckiej po 1989 roku”

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Agata Kondrat: „Der jidischer schneiderer. Żydowsko-polski kontakt językowy na przykładzie pola semantycznego `krawiectwo` w języku jidysz”

prof. dr hab. Ewa Geller (promotor)

Nina Oborska: „A przedstawia X, podczas gdy S patrzy…” Dramaty niemieckojęzyczne na scenach polskich w latach 1990-2010

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Karolina Panek: „Berlin im Werk von Horst Bosetzky”

prof. dr hab.  Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

Anna Podemska: „Zadaniem malarza nie jest wiernie odzwierciedlić powietrze, wodę, skały, drzewa, ale ukazać swoją duszę, swoje odczucia.” Malarki i malarze XIX i XX wieku w prozie niemieckiej przełomu XX i XXI wieku

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

Agnieszka Zimmer: „Die phonetischen und graphematischen Veränderungen im Fühneuhochdeutschen im 15. und 16. Jahrhundert anhand der Akten der Stadt Elbing”

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Radosław Lis: „Einfluss der Bildungsreformen auf die Entwicklung der deutschen Schulterminolgie im 19. Jahrhundert”

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

2012

Maria Stolarzewicz: „Christoph Martin Wielands deutsches Musiktheater. Idee und Verwirklichung”

prof. dr hab. Karol Sauerland (promotor)

Maria Bogacka-Bobik: „Das Wort-TON-Verhältnis im poetischen Werk Christian Füchtegott Gellerts”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Magdalena Braksator: „Julii Zeh dialog z rzeczywistością”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Rafał Kozak: „Habsburgowie w twórczości Karla Vocelki”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Ewa Kozłowska: „Na ratunek ludzkości… . Andreasa Eschbacha dialog z rzeczywistością”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Dorota Sadowska: „Będąc dzieckiem zawsze chciałam być dorosła. Obraz dziecka i dzieciństwa w twórczości Cornelii Funke”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Żaklina Szulik: „Nikt podobno nie odgadł dotąd, w czem spoczywa owa czarodziejska gór władza… . Motyw gór w literaturze niemieckojęzycznej i polskiej XIX wieku”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Marta Wójcicka: „Przestrzenią wszechświat ogarnia mnie. Przestrzeń w twórczości Moniki Felten”

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka (promotor)

2011

Maciej Jędrzejewski: „Und siehe, der Rebell kam, sah und siegte”. Zum Leben und Werk Jörg Fausers. Versuch einer Monografie.

Prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Katarzyna Pichola-Kwiatkowska: „Szczęśliwi ludzie mają złą pamięć, ale bogate wspomnienia”. Twórczość Thomasa Brussiga – próba monografii.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Adriana Pogoda-Kołodziejak: Zakon Krzyżacki w literaturze polskiej i niemieckiej XIX i pierwszej połowy XX wieku.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Izabela Rapa: Publicystyka niemiecka wobec wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce oraz stosunków polsko-niemieckich w latach 1990-2004.

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski

2010

Justyna Górny: „Krytyka literacka jako forma dyskursu kobiecości – analiza tekstów krytycznoliterackich na  temat twórczości Clary Viebig, Fraziski zu Reventlow, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Elfriede Jelinek”

prof. dr hab. Bożena Chołuj

Monika Gadzała: „Za przeszłością, przeciw arogancji współczesności.” Aloisa Brandstettera dialog z rzeczywistością.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Andrzej Grosbart: Od Swingjugend 1933-1945 do bikiniarzy 1949-1960. Niemieckie i polskie subkultury młodzieżowe we wspomnieniach, wywiadach i publikacjach prasowych.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Anna Jagłowska: Die Gestalt Franz Schuberts in der deutschsprachigen Literatur.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Ewelina Michta: „Bardzo przyjemnie zasiąść po śniadaniu do pisania.”. Motyw jedzenia i picia w twórczości Tomasza Manna.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Agnieszka Pietrzak: Literatura niemieckojęzyczna imigrantów w Niemczech końca XX i początku XXI wieku.

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski

Joanna Sobańska-Jędrych: Uczeń zdolny – uczenie się i nauczanie języków obcych.

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (promotor)

Anna Wiącek: „Gdy za dotknięciem czarodziejskiej różdżki świat stawał się lepszy…”. Rekwizyty w polskich i niemieckich bajkach ludowych ze zbiorów Oskara Kolberga i braci Grimm.

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka. (promotor)

2009

Agnieszka Borkiewicz: Przypominając zapomniane regiony’. Europa środkowa w relacjach z podroży Karla-Markusa Gaußa i Andrzeja Stasiuka.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Małgorzata Bralska: Die Textsorte Glosse und ihre Entwicklung in der überregionalen deutschen Tagespresse in der Nachkriegszeit am Beispiel der Zeitungen „Die Süddeutsche Zeitung” und „Die Welt”

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Agata Brodzińska: Ambiguität, Gegensätzlichkeit und Widerspruch der Künstlergestalten in den Werken von E.T.A. Hoffmann

prof. dr hab. Barbara Surowska (promotor)

Agnieszka Jezierska-Wiśniewska: Przyjemność tekstu? O strategii zagęszczania znaczeń w powieści Elfriede Jelinek „Lust”(„Pożądanie”)

prof. dr hab. Bożenna Chołuj (promotor)

Norbert Karczmarczyk: Metatphernkonzepte in der Sprachbeschreibung:  Eine Analyse der ausgewählten sprachwissenschaftlichen und sprachphilosophischen Werke von Johann Georg Hamann bis Peter Hartmann

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Tadeusz Kuśmierowski: Wątki polskie w twórczości Aleksandra von Oppeln-Bronikowskiego.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Hanna Łaniewska-Wołłk: Mentale Prädikate im Deutschen. Wort-/Bedeutungsfeld des Denkens

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Magdalena Mistewicz: ‘Świat obczyzną, język domem…’. Próba monografii twórczości Anny Mitgutsch.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Dominika Wyrzykiewicz: „Warszawiakiem stałem się z wyboru…” Wkład warszawskich rodów pochodzenia niemieckiego w rozwój kultury polskiej w XIX i XX wieku.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Wojciech Zahaczewski: Pojęcie Boga i religijności we wczesnych utworach Rainera Marii Rilkego

prof. dr hab. Brabara Surowska (promotor)

Monika Zielińska: Okres napoleoński w powieści historycznej NRD i PRL.

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

2008

Waldemar Jagodziński: ’Ich reise Fuβnoten hinterher’. Leben und Werk Dietmar Griesers. Versuch einer Monographie.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Piotr Kociumbas: ’Słowo miastem przepojone…’ Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Małgorzata Marcinkowska-Urban: Wysiedlenia Niemców z Dolnego Śląska i przesiedlenia Polaków na te tereny w literaturze i we wspomnieniach.

dr hab. prof. ucz.  Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Barbara Czerska’Wszyscy bowiem tam  bywali, którzy do myślącej należeli klasy…’  Salony Wiednia i Warszawy w XIX wieku. Próba porównania.

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka (promotor)

Edyta GrotekDie Entwicklung der landwirtschaftlichen Personen- und Berufsbezeichnungen in Deutschland von 1837 bis 2006.

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Ilona PodlasińskaEine pragmalinguistische Analyse und sprachliche Bewertung der politischen Reden der deutschen Politiker.

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Mariola JaworskaAutoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli.

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (promotor)

Przemysław WolskiAutonomia w procesie uczenia się języków obcych.

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (promotor)

Ewa Piasta: Das Wort-Ton-Verhältnis im deutschen Lied der Romantik

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Michał Jamiołkowski: Oblicza dadaizmu oraz jego wpływ na rozwój kierunków artystycznych i literackich XX i XXI wieku

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

2007

Agnieszka Grądzka-Roman: ‚Um unsere Sprache wiederzufinden …’. Studien zu den Sprach- und Bildexperimenten in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Artur StopyraLiteratura i kultura Księstwa Liechtenstein

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Beata Karpeta-Peć: Otwarte formy uczenia się i nauczania języków obcych

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (promotor)

Muriel Waterlot: Schrijfpraktijk in Poolse, Nederlandse en Vlaamse zakelijke brieven. Een vergelijkende studie van de hantering van beleefdheidsstrategieen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse direct mailbrieven

prof. dr hab. Stanisław Prędota, Uniwersytet Wrocławski (promotor)

2006

Małgorzata Kosacka: Märchen als Libretto. Zur Entwicklung der Märchenoper in den deutschsprachigen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert –

dr hab. Katarzyna Grzywka (promotor)

Joanna Oleksiewicz: „Vergangenheit ist die aktuelle Chance  von gestern. Wir haben sie genutzt oder vertan“. Das Geschichtliche im Werk Christoph Heins.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Anna  Jaroszewska: Nauczanie języka obcego w  kształceniu  wczesnoszkolnym  – rozwój  świadomości  wielokulturowej dziecka.

prof. dr hab. Elżbieta  Zawadzka-Bartnik (promotor)

Maria Biskup: Bedeutungsentwicklung der Personalkollektiva im Deutschen vom 18.Jahrhundert bis zur  Gegenwart.

prof. dr hab. Józef  Wiktorowicz (promotor)

Waldemar Czachur: Die Entwicklung der Textsorte  „Satzung“  im deutschen Vereinswesen des 19. Jahrhunderts. (Rozwój rodzaju tekstu statut w niemieckich stowarzyszeniach w XIX wieku).

prof. dr hab. Józef  Wiktorowicz (promotor)

Agnieszka Sochal: Frauen in der Friedensbewegung in den deutschsprachigen Ländern im Spiegel ihres  literarischen und  journalistischen Schaffens in der  ersten Hälfte  des 20. Jahrhunderts.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Anna Górajek: Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w niemieckiej literaturze i publicystyce lat osiemdziesiątych (1980-1989)

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Anna Just: Die Entwicklung des deutschen Militärwortschatzes in der späten frühneuhochdeutschen Zeit (1500-1648) (Rozwój niemieckiego słownictwa wojskowego późnego okresu wczesno-wysoko-niemieckiego lat 1500-1648)

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Elżbieta Kozłowska: „Mitten im Leben sind wir schon im Tode“. Zur Rezeption des Totentanzes in deutschsprachigen Romanen des 20. Jahrhunderts („W kwiecie wieku należymy już do śmierci”. O recepcji tańca śmierci w niemieckojęzycznych powieściach dwudziestego wieku)

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Agnieszka Rumianowska: Współczesna kultura popularna w nauczaniu i uczeniu się języka obcego – muzyczny wideoklip

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik(promotor)

Joanna Wartoś-Szmigiero: Pojednanie jako przesłanie życia i twórczości Edyty Stein

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

2005

Ewa Jarosińska: Z morfologii i składni czasownika w języku niemieckim i niderlandzkim. Opis konfrontatywny.

prof. dr hab. Stanisław Prędota (Uniwersytet Wrocławski) (promotor)

Przemysław Jóskowiak: Utwory biograficzne Karla Augusta Vernhagena von Ense i Theodora Fontane. O sposobie przedstawiania postaci historycznych w literaturze niemieckiej w XIX wieku.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Katarzyna Maniszewska: Terroryzm a media. Wpływ środków masowego przekazu i literatury na rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Tomasz Ososiński: Koncepcja ironii romantycznej u Friedricha Schlegla i Ludwiga Tiecka wobec ironii Sokratesa.

prof. dr hab. Karol Sauerland (promotor)

Joanna Roczniak: Joseph von Eichendorffs Verskunst.

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Kinga Zielińska: Czasowniki percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim. Analiza kontrastywna pól semantycznych.

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

2004

Małgorzata Grabowska: Muzyka i muzycy w twórczości Petera Härtlinga.

=prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Joanna Leszek: Fantastyczne elementy ludowe w niemieckiej literaturze okresu burzy i naporu i wczesnego romantyzmu. Powiązania intertekstualne z literaturami angielską, polską i rosyjską.

=prof. dr hab. Barbara Surowska (promotor)

Grażyna Strzelecka: Sprache der Wirtschaft (1885 – 1995)

=prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Marta Torenc: Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne

prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka (promotor)

2003

Marta Czyżewska: Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und sein Einfluss auf die journalistische Praxis am Ende des 19. Jahrhunderts

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Ireneusz Gaworski: Auswirkungen interlingualer Interferenz auf die deutsche Wort- und Satzgliedstellung im schriftlichen Bereich

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (promotor)

Ewa Majewska: Deutsche und niederländische Präpositionen. Eine kontrastive Untersuchung

prof. dr hab. Jan Czochralski (promotor)

Robert Małecki: Świadectwa literackie przeobrażeń kulturowych w Republice Federalnej Niemiec w latach 1945 – 1989

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Paweł Piszczatowski: Od krytyki Biblii ku Nowej Mitologii – Lessinga spór o religię

prof. dr hab. Karol Sauerland

Anna Warakomska: Państwo pruskie w latach 1850 – 1870 i jego pisarze. Od „Realpolitik” do realizmu mieszczańskiego

dr hab. prof. ucz. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

Ewa Wojno-Owczarska: Literatura jako libretto. Rozwój opery literackiej w Niemczech w drugiej połowie XX wieku

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

2002

Joanna Godlewicz-Adamiec: „… żaden język nie potrafi wypowiedzieć o Nim stosownego słowa”. Plastyczne i językowe środki wyrazu w dziełach mistyków niemieckich epoki średniowiecza

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

2001

Kamilla Najdek: Biografia literacka i jej przemiany po roku 1968

prof. dr hab. Karol Sauerland (promotor)

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors