Plecy

ROZPRAWY DOKTORSKIE W INSTYTUCIE GERMANISTYKI W LATACH 2001-OBECNIE

2022

Renata Jagaczewska: Niemieckojęzyczna powieść biznesowa po roku 2000 – jej główne nurty i przedstawiciele

prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski (promotor)

2019

Małgorzata Biergiel: “Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.Obraz społeczeństwa niemieckiego w utworach Utty Danelli

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Małgorzata Fućek: “Der Balkankonflikt in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik in den Jahren 1991-2008 [Konflikt bałkański w literaturze i publicystyce niemieckojęzycznej w latach 1991-2008].

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

WYRÓŻNIENIE nadane uchwałą RW UW 16.04.2019.

Natasza El Mejri: „Motyw tańca w literaturze niemieckojęzycznej w XIX i XX wieku”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Jadwiga Pecko: Życie i twórczość Christine Brückner”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Aneta Wesołowska-Lorek:  „’Na ratunek ludzkości…’. Życie i twórczość Julii Franck”

prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Agnieszka Bagińska: „Literatura, muzyka, teatr? Performatywny charakter twórczości zespołu Rammstein”

prof. dr hab. Robert Małecki (promotor)

Vanessa Dohle: „Die Euthanasie in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik des 20. und 21. Jahrhunderts /Eutanazja w niemieckojęzycznej literaturze i publicystyce XX i XXI wieku” prof. dr hab. Lech Kolago (promotor)

Ilona Karwacka-Siwek: „Afryka w twórczości Christiny Hachfeld-Tapukai i Ilony Marii Hilliges”

prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago (promotor)

Ewelina Prawda: „Kulturtexte im deutsch-polnischen öffentlichen Diskurs in den Jahren 1989-2018/Teksty kultury w dyskursie polsko-niemieckim w latach 1989-2018”

prof. dr hab. Robert Małecki (promotor)

2018

Kamila Śniegocka: „Przyjaciel mojej duszy – wspólne wątki w twórczości Josepha Rotha i Józefa Wittlina”
Promotor: dr hab. Anna Wołkowicz
Tadeusz Skwara: „Pisarze i pisarstwo w twórczości Liona Feuchtwangera”
Promotor: dr hab. Anna Wołkowicz

Dariusz Bruncz: „Duchowa tożsamość Europy w pismach Josepha Ratzingera i Benedykta XVI”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Grzegorz Kramarz: „Duch gór Karkonoszy Liczyrzepa w operze”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Sylwia Piekarska: „Jak wspaniale umiemy myśleć i jak nędznie musimy żyć”. Obraz współczesnego człowieka w twórczości Wilhelma Genazino

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Ewelina Chądzyńska: „Szaleństwo w literaturze. Twórczość Michela Foucault w Polsce i w Niemczech”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

2017

Wiesława Chyżyńska: Die Entwicklung des deutschen medizinischen Fachwortschatzes im 19. und 20.Jahrhundert

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Maria Balkan: Literatura a sztuki piękne w twórczości artystów niemieckiego obszaru językowego na przełomie XIX i XX wieku.

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago

Katarzyna Mirosław: ’Ich will niemals Langeweile mit Literatur verwechseln’. Johannes Mario Simmels Werkmonographie.

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago

Magdalena Mager: Niemieckojęzyczna literatura w Szwajcarii po 1989 roku. Literackie strategie budowania tożsamości

Promotor: dr hab. prof. UW Robert Małecki

Anna Bartosik: Berlin in der deutschsprachigen Publizistik des 20. und 21. Jahrhunderts

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Agnieszka Kamińska: Różnice i podobieństwa w komunikacji międzykulturowej między Polakami a Niemcami na przykładzie wybranych publikacji zwartych w latach 2007-2014

Promotor: dr hab. prof. UW Robert Małecki

Anna Momot:  „Nie chcę by ktoś rozumiał mnie całkowicie. Chcę iść przez życie nierozpoznany”. Życie i twórczość Pascala Merciera

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Dobrosława Szadkowska: „Ruhm bringt immer Einsamkeit”. Zum Leben und Werk von Vicki Baum

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Anna Żurek: „Trzeba czytać literaturę kryminalną, by dowiedzieć się, kim jest człowiek pod względem moralnym”. Powieści kryminalne Ronalda Gutberleta.

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago

2016 

Sylwia Ciekańskia:  Hertha Pohl – Schriftstellerin der Armen und Einsamen

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

 Magdalena Daroch: Holokaust we współczesnej prozie niemieckiej

Promotor: prof. dr hab. Karol Sauerland

Magdalena de Maere d’Aertrycke: Między „realnym” socjalizmem NRD a komunistyczną utopią. Twórczość Wolfa Biermanna w latach 1962- 1990

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Karina Bajkowska-Niewczas: Mainz in der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago

Iwona Bartkowska: Pisarz i artysta Günter Grass i jego zwierzęta

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Leszek Furmański:  W nas i poza nami. Klausa Böldla dialog z rzeczywistością

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Anna Kożańczuk:  Heimatlosigkeit betrachte ich als etwas Positives’. Ausländerlitetratur Wladimir Kaminers

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago                

2015

Monika Zaremba-Łepkowska: Uwe Timm – literacki świadek historii

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago
Monika Welenc-Łojewska: Między integracją a asymilacją. Literatura i kultura twórców pochodzenia tureckiego w Niemczech

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Danuta Koper: Obraz rzeczywistości w prozie Irmgard Keun

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Katarzyna Danilewska: Zwyczaje i obyczaje mieszkańców Mazur przedstawione w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze od XIX do połowy XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Aleksandra Stepanów: Karl Kraus i jego czasopismo „Die Fackel

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Anna Kackiewicz: Ostalgia w literaturze niemieckojęzycznej w wybranych utworach przełomu XX i XXI wieku

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Adam Wroński: „Zapamiętaj wszystko, tego nikt nie może ci odebrać…”. Stefanie Zweig dialog z rzeczywistością.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Iwona Golba: „O samych sprawach mam skromne pojęcie! Ale komentarz do tych spraw jest moją specjalnością.” Annetty Kolb dialog z rzeczywistością.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Anna Mucha: Kulturtexte in Praxis – Analyse der Wahlmaterialien zur Bundestagswahl 2009

Promotor: dr hab. prof. UW Robert Małecki

2014

Grażyna Szurczak: „Ucieczka Niemców z Prus Wschodnich 1944/1945 w literaturze niemieckiej lat 1945-2010”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Anna Jaroch-Obremska: „Społeczeństwo amerykańskie w publicystyce niemieckiej okresu Republiki Weimarskiej”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Brygida Sobótka: „«Spoglądałam w otchłań życia. To, co tam ujrzałam, nie było piękne». Alexy Hennig von Lange dialog z rzeczywistością”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Szymon Bereska: „Motyw pieniądza w literaturze niemieckojęzycznej od XVIII wieku po czasy współczesne”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Aneta Mamcarz-Pielcińska: „Mit jedem neuen Roman verändere ich mich”. Thomas Hettches Werkmonographie”

Promotor: prof. dr hab.  Katarzyna Grzywka-Kolago

Agata Śliwińska: ” Polarexpeditionen im Werk von Arved Fuchs”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Anita Ciechomska: „Literarische Eigenschaften der videographierten und transkribierten Interviews mit Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung”

Promotor: dr hab. prof. UW Robert Małecki

Sylwia Bochenek-Roik: „Różnice kulturowe między Polakami i Niemcami. Analiza porównawcza publikacji zwartych dotyczących etykiety w biznesie w latach 2011-2013”

Promotor: dr hab. prof. UW Robert Małecki

Iwona Kamińska: „Publicystyka i proza lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce i w Niemczech wobec rzeczywistości w obu krajach w latach 1980 – 1991”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Kamil Baczyński: „Rewolta 1968 – 1978 i jej reperkusje kulturowe w ówczesnej publicystyce Republiki Federalnej Niemiec”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Łukasz Rosenfeld: „Niemiecka literatura pop lat 90. – jej główne nurty, przedstawiciele oraz interpretacje. Twórczość Christiana Krachta i Benjamina von Stuckrad-Barrego”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

2013

Agnieszka Kmieć: „Transgression als Erzählstrategie in ausgewählten Texten von E.T.A.Hoffmann, Franz Kafka, Bruno Schulz und Hermann Hesse”

Promotor:  prof. dr hab. Grażyna Kwiecińska

Aleksandra Domagała: „Komunikacja międzyludzka w pismach Herdera, Schleiermachera i Wilhelma von Humboldta”

Promotor: prof. dr hab. Karol Sauerland

Michał Fijałkowski: „Pieśń ludowa u Johanna Gottfrieda Herdera. Impulsy, źródła, recepcja”

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Kwiecińska

Joanna Andrychowicz: „Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach oficjalnych  oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Anna Damięcka-Wójcik: „Obrazy USA w literaturze i publicystyce niemieckiej po 1989 roku”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Agata Kondrat: „Der jidischer schneiderer. Żydowsko-polski kontakt językowy na przykładzie pola semantycznego `krawiectwo` w języku jidysz”

Promotor: prof. dr hab. Ewa Geller

Nina Oborska: „A przedstawia X, podczas gdy S patrzy…” Dramaty niemieckojęzyczne na scenach polskich w latach 1990-2010

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Karolina Panek: „Berlin im Werk von Horst Bosetzky”

Promotor: prof. dr hab.  Katarzyna Grzywka-Kolago

Anna Podemska: „Zadaniem malarza nie jest wiernie odzwierciedlić powietrze, wodę, skały, drzewa, ale ukazać swoją duszę, swoje odczucia.” Malarki i malarze XIX i XX wieku w prozie niemieckiej przełomu XX i XXI wieku

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago

Agnieszka Zimmer: „Die phonetischen und graphematischen Veränderungen im Fühneuhochdeutschen im 15. und 16. Jahrhundert anhand der Akten der Stadt Elbing”

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Radosław Lis: „Einfluss der Bildungsreformen auf die Entwicklung der deutschen Schulterminolgie im 19. Jahrhundert”

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

2012

Maria Stolarzewicz: „Christoph Martin Wielands deutsches Musiktheater. Idee und Verwirklichung”

Promotor: prof. dr hab. Karol Sauerland

Maria Bogacka-Bobik: „Das Wort-TON-Verhältnis im poetischen Werk Christian Füchtegott Gellerts”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Magdalena Braksator: „Julii Zeh dialog z rzeczywistością”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Rafał Kozak: „Habsburgowie w twórczości Karla Vocelki”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Ewa Kozłowska: „Na ratunek ludzkości… . Andreasa Eschbacha dialog z rzeczywistością”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Dorota Sadowska: „Będąc dzieckiem zawsze chciałam być dorosła. Obraz dziecka i dzieciństwa w twórczości Cornelii Funke”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Żaklina Szulik: „Nikt podobno nie odgadł dotąd, w czem spoczywa owa czarodziejska gór władza… . Motyw gór w literaturze niemieckojęzycznej i polskiej XIX wieku”

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Marta Wójcicka: „Przestrzenią wszechświat ogarnia mnie. Przestrzeń w twórczości Moniki Felten”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka

2011

Maciej Jędrzejewski: „Und siehe, der Rebell kam, sah und siegte”. Zum Leben und Werk Jörg Fausers. Versuch einer Monografie.

Promotor: Prof. dr hab. Lech Kolago

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Katarzyna Pichola-Kwiatkowska: „Szczęśliwi ludzie mają złą pamięć, ale bogate wspomnienia”. Twórczość Thomasa Brussiga – próba monografii.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago.

Adriana Pogoda-Kołodziejak: Zakon Krzyżacki w literaturze polskiej i niemieckiej XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago.

Izabela Rapa: Publicystyka niemiecka wobec wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce oraz stosunków polsko-niemieckich w latach 1990-2004.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

2010

Justyna Górny: „Krytyka literacka jako forma dyskursu kobiecości – analiza tekstów krytycznoliterackich na  temat twórczości Clary Viebig, Fraziski zu Reventlow, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Elfriede Jelinek”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Chołuj

Monika Gadzała: „Za przeszłością, przeciw arogancji współczesności.” Aloisa Brandstettera dialog z rzeczywistością.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Andrzej Grosbart: Od Swingjugend 1933-1945 do bikiniarzy 1949-1960. Niemieckie i polskie subkultury młodzieżowe we wspomnieniach, wywiadach i publikacjach prasowych.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Anna Jagłowska: Die Gestalt Franz Schuberts in der deutschsprachigen Literatur. Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Ewelina Michta: „Bardzo przyjemnie zasiąść po śniadaniu do pisania.”. Motyw jedzenia i picia w twórczości Tomasza Manna.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Agnieszka Pietrzak: Literatura niemieckojęzyczna imigrantów w Niemczech końca XX i początku XXI wieku.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Joanna Sobańska-Jędrych: Uczeń zdolny – uczenie się i nauczanie języków obcych. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Anna WiącekGdy za dotknięciem czarodziejskiej różdżki świat stawał się lepszy…”. Rekwizyty w polskich i niemieckich bajkach ludowych ze zbiorów Oskara Kolberga i braci Grimm.

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka.

2009

Agnieszka Borkiewicz: Przypominając zapomniane regiony’. Europa środkowa w relacjach z podroży Karla-Markusa Gaußa i Andrzeja Stasiuka.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Małgorzata Bralska: Die Textsorte Glosse und ihre Entwicklung in der überregionalen deutschen Tagespresse in der Nachkriegszeit am Beispiel der Zeitungen „Die Süddeutsche Zeitung” und „Die Welt”

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Agata Brodzińska: Ambiguität, Gegensätzlichkeit und Widerspruch der Künstlergestalten in den Werken von E.T.A. Hoffmann

Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska

Agnieszka Jezierska-Wiśniewska: Przyjemność tekstu? O strategii zagęszczania znaczeń w powieści Elfriede Jelinek „Lust”(„Pożądanie”)

Promotor: prof. dr hab. Bożenna Chołuj

Norbert Karczmarczyk: Metatphernkonzepte in der Sprachbeschreibung:  Eine Analyse der ausgewählten sprachwissenschaftlichen und sprachphilosophischen Werke von Johann Georg Hamann bis Peter Hartmann

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Tadeusz Kuśmierowski: Wątki polskie w twórczości Aleksandra von Oppeln-Bronikowskiego.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Hanna Łaniewska-Wołłk: Mentale Prädikate im Deutschen. Wort-/Bedeutungsfeld des Denkens

Promotor:  prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Magdalena Mistewicz: ‘Świat obczyzną, język domem…’. Próba monografii twórczości Anny Mitgutsch.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Dominika Wyrzykiewicz: „Warszawiakiem stałem się z wyboru…” Wkład warszawskich rodów pochodzenia niemieckiego w rozwój kultury polskiej w XIX i XX wieku.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Wojciech Zahaczewski: Pojęcie Boga i religijności we wczesnych utworach Rainera Marii Rilkego

Promotor: prof. dr hab. Brabara Surowska

Monika Zielińska: Okres napoleoński w powieści historycznej NRD i PRL.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

2008

Waldemar Jagodziński: ’Ich reise Fuβnoten hinterher’. Leben und Werk Dietmar Griesers. Versuch einer Monographie.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Piotr Kociumbas: ’Słowo miastem przepojone…’ Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Praca doktorska powstała w Zakładzie Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

Małgorzata Marcinkowska-Urban: Wysiedlenia Niemców z Dolnego Śląska i przesiedlenia Polaków na te tereny w literaturze i we wspomnieniach.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Barbara Czerska:  ’Wszyscy bowiem tam  bywali, którzy do myślącej należeli klasy…’  Salony Wiednia i Warszawy w XIX wieku. Próba porównania.

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka

Edyta Grotek:  Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Personen- und Berufsbezeichnungen in Deutschland von 1837 bis 2006.

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Ilona Podlasińska:  Eine pragmalinguistische Analyse und sprachliche Bewertung der politischen Reden der deutschen Politiker.

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Mariola Jaworska:  Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli.

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Przemysław Wolski:  Autonomia w procesie uczenia się języków obcych.

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Ewa Piasta: Das Wort-Ton-Verhältnis im deutschen Lied der Romantik

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago.

Michał Jamiołkowski: Oblicza dadaizmu oraz jego wpływ na rozwój kierunków artystycznych i literackich XX i XXI wieku

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski.

2007

Agnieszka Grądzka-Roman: ‚Um unsere Sprache wiederzufinden …’. Studien zu den Sprach- und Bildexperimenten in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Artur Stopyra:  Literatura i kultura Księstwa Liechtenstein

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Beata Karpeta-Peć: Otwarte formy uczenia się i nauczania języków obcych

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Muriel Waterlot: Schrijfpraktijk in Poolse, Nederlandse en Vlaamse zakelijke brieven. Een vergelijkende studie van de hantering van beleefdheidsstrategieen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse direct mailbrieven

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Prędota, Uniwersytet Wrocławski

2006

Małgorzata Kosacka: Märchen als Libretto. Zur Entwicklung der Märchenoper in den deutschsprachigen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert –

Promotor: dr hab. Katarzyna Grzywka

Joanna Oleksiewicz: „Vergangenheit ist die aktuelle Chance  von gestern. Wir haben sie genutzt oder vertan“. Das Geschichtliche im Werk Christoph Heins.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Anna  Jaroszewska: Nauczanie języka obcego w  kształceniu  wczesnoszkolnym  – rozwój  świadomości  wielokulturowej dziecka.

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta  Zawadzka-Bartnik

Maria Biskup: Bedeutungsentwicklung der Personalkollektiva im Deutschen vom 18.Jahrhundert bis zur  Gegenwart.

promotor: prof. dr hab. Józef  Wiktorowicz

Waldemar Czachur: Die Entwicklung der Textsorte  „Satzung“  im deutschen Vereinswesen des 19. Jahrhunderts. (Rozwój rodzaju tekstu statut w niemieckich stowarzyszeniach w XIX wieku).

Promotor: prof. dr hab. Józef  Wiktorowicz

Agnieszka Sochal: Frauen in der Friedensbewegung in den deutschsprachigen Ländern im Spiegel ihres  literarischen und  journalistischen Schaffens in der  ersten Hälfte  des 20. Jahrhunderts.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Anna Górajek: Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w niemieckiej literaturze i publicystyce lat osiemdziesiątych (1980-1989)

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Anna Just: Die Entwicklung des deutschen Militärwortschatzes in der späten frühneuhochdeutschen Zeit (1500-1648) (Rozwój niemieckiego słownictwa wojskowego późnego okresu wczesno-wysoko-niemieckiego lat 1500-1648)

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Elżbieta Kozłowska: „Mitten im Leben sind wir schon im Tode“. Zur Rezeption des Totentanzes in deutschsprachigen Romanen des 20. Jahrhunderts („W kwiecie wieku należymy już do śmierci”. O recepcji tańca śmierci w niemieckojęzycznych powieściach dwudziestego wieku)

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Agnieszka Rumianowska: Współczesna kultura popularna w nauczaniu i uczeniu się języka obcego – muzyczny wideoklip

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Joanna Wartoś-Szmigiero: Pojednanie jako przesłanie życia i twórczości Edyty Stein

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

2005

Ewa Jarosińska: Z morfologii i składni czasownika w języku niemieckim i niderlandzkim. Opis konfrontatywny.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Prędota (Uniwersytet Wrocławski)

Przemysław Jóskowiak: Utwory biograficzne Karla Augusta Vernhagena von Ense i Theodora Fontane. O sposobie przedstawiania postaci historycznych w literaturze niemieckiej w XIX wieku.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Katarzyna Maniszewska: Terroryzm a media. Wpływ środków masowego przekazu i literatury na rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Tomasz Ososiński: Koncepcja ironii romantycznej u Friedricha Schlegla i Ludwiga Tiecka wobec ironii Sokratesa.

Promotor: prof. dr hab. Karol Sauerland

Joanna Roczniak:Joseph von Eichendorffs Verskunst.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Kinga Zielińska: Czasowniki percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim. Analiza kontrastywna pól semantycznych.

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

2004

Małgorzata Grabowska: Muzyka i muzycy w twórczości Petera Härtlinga.

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Joanna Leszek: Fantastyczne elementy ludowe w niemieckiej literaturze okresu burzy i naporu i wczesnego romantyzmu. Powiązania intertekstualne z literaturami angielską, polską i rosyjską.

Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska

Grażyna Strzelecka: Sprache der Wirtschaft (1885 – 1995)

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Marta Torenc: Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka

2003

Marta Czyżewska: Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und sein Einfluss auf die journalistische Praxis am Ende des 19. Jahrhunderts

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Ireneusz Gaworski: Auswirkungen interlingualer Interferenz auf die deutsche Wort- und Satzgliedstellung im schriftlichen Bereich

Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Ewa Majewska: Deutsche und niederländische Präpositionen. Eine kontrastive Untersuchung

Promotor: prof. dr hab. Jan Czochralski

Robert Małecki: Świadectwa literackie przeobrażeń kulturowych w Republice Federalnej Niemiec w latach 1945 – 1989

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

Paweł Piszczatowski: Od krytyki Biblii ku Nowej Mitologii – Lessinga spór o religię

Promotor: prof. dr hab. Karol Sauerland

Anna Warakomska: Państwo pruskie w latach 1850 – 1870 i jego pisarze. Od „Realpolitik” do realizmu mieszczańskiego

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski

Ewa Wojno-Owczarska: Literatura jako libretto. Rozwój opery literackiej w Niemczech w drugiej połowie XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

2002

Joanna Godlewicz-Adamiec: „… żaden język nie potrafi wypowiedzieć o Nim stosownego słowa”. Plastyczne i językowe środki wyrazu w dziełach mistyków niemieckich epoki średniowiecza

Promotor: prof. dr hab. Lech Kolago

2001

Kamilla Najdek: Biografia literacka i jej przemiany po roku 1968

Promotor: prof. dr hab. Karol Sauerland