WŁADZE INSTYTUTU

W skład Władz Instytutu wchodzą:

Dyrektor Instytutu Germanistyki

dr hab. Robert Małecki, prof. ucz.

wtorek: 10:00 – 11:00

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Osobowych

dr Małgorzata Kosacka

środa: 12:00 – 13:00

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

dr hab. Anna Górajek

środa: 14:00 – 15:00

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu

dr hab. Tomasz Pszczółkowski, prof. ucz.