WŁADZE INSTYTUTU

W skład Władz Instytutu wchodzą:

Dyrektor Instytutu Germanistyki

dr hab. Anna Górajek

wtorek  15:00 – 16:00

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Osobowych

dr Małgorzata Kosacka

 wtorek    15:00 – 16-00

Kierownik studiów na kierunku germanistyka

dr hab. Anna Just

poniedziałek          11:30-12:30

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu

dr hab. Tomasz Pszczółkowski, prof. ucz.