WŁADZE INSTYTUTU

W skład Władz Instytutu wchodzą:

Dyrektor Instytutu Germanistyki

dr hab. Anna Górajek, prof. ucz.

wtorek 12:00 – 13:00

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Osobowych

dr Małgorzata Kosacka

 wtorek    15:00 – 16:00

Kierownik studiów na kierunku germanistyka

dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ucz.

piątek  10:30-11:30

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu

dr hab. Tomasz Pszczółkowski, prof. ucz.