Skład osobowy władz Instytutu Germanistyki UW z dyżurami

Dyrektor Instytutu Germanistyki

dr hab. Anna Górajek, prof. ucz.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Osobowych

dr Małgorzata Kosacka

Kierownik studiów na kierunku germanistyka

dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ucz.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu

prof. dr hab. Waldemar Czachur