ERASMUS+

KOORDYNATORZY ERASMUSA:

 

  • W roku akademickim 2021/2022 funkcje koordynatora programu Erasmus w Instytucie Germanistyki pełni dr Ewelina Michta (e.michta@uw.edu.pl). Osoby zainteresowane wymiana stypendialna proszone są o kontakt z dr Michta.
  • dr Ewelina Michta: e.michta(at)uw.edu.pl (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć)
  • dr Agnieszka Jezierska: ajezierska(at)uw.edu.pl (umowa z Uniwersytetem w Tybindze)

DOKUMENTY:

ERASMUS+ Student Traineeship at BOKU Vienna

Praktyki STUDENCKIE 2018/2019:

LETNIE KURSY JĘZYKOWE:

Letnie Kursy Bilateralne 2020

Polsko-niemieckie studia transkulturowe. Informacja dla kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację polsko-niemieckie studia transkulturowe prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Tybindze proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • CV w formie tabelarycznej (w języku polskim i niemieckim) z wyszczególnionymi osiągnięciami organizacyjnymi i kulturalno-oświatowymi (20% oceny),
  • List motywacyjny uzasadniający wybór specjalizacji i zawierający szczegółowe informacje o zainteresowaniach kandydata, w tym informację nt. pracy licencjackiej (w języku polskim i niemieckim) (40% oceny),
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów (lub dyplom licencjacki) wraz z wykazem ocen uzyskanych podczas całych studiów licencjackich (wyciąg z systemu USOS) (40% oceny),
  • W przypadku wcześniejszego korzystania ze stypendium Erasmus: informacja o liczbie wykorzystanych miesięcy w programie.

Przypominamy, że w ramach specjalizacji konieczny jest wyjazd na uczelnię partnerską na semestr letni pierwszego roku studiów magisterskich. Wyjazdy są finansowane za pomocą stypendiów Erasmus+.

Dokumenty można składać w sekretariacie pracowniczym Instytutu Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, w przegródce dr Agnieszki Jezierskiej-Wiśniewskiej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Proszę do dokumentów dołączyć kopię dyplomu, nie oryginał. Dodatkowych informacji udziela dr Jezierska-Wiśniewska: ajezierska(at)uw.edu.pl

 

PROJEKT „ERASMUS –MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z KRAJAMI PROGRAMU” (KA103/2020)

Procedury ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 2020/21 oraz 2021/2022.

Zasady-E_2020_21_STA

Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching)

Zgloszenie-kandydatury-na-wyjazd-typu-STA

Wniosek_wyjazdowy STA_20_21

Podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach dydaktycznych

Poswiadczenie-pobytu_2020_21