Plecy

ERASMUS+

KOORDYNATORZY ERASMUSA:

 

 • W roku akademickim 2021/2022 funkcje koordynatora programu Erasmus w Instytucie Germanistyki pełni dr Ewelina Michta (e.michta@uw.edu.pl). Osoby zainteresowane wymiana stypendialna proszone są o kontakt z dr Michta.
 • dr Ewelina Michta: e.michta(at)uw.edu.pl (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć)
 • dr Agnieszka Jezierska: ajezierska(at)uw.edu.pl (umowa z Uniwersytetem w Tybindze)

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2022/2023

PROJEKT „ERASMUS –MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z KRAJAMI PROGRAMU” (KA103/2020 oraz KA131/2021)

Trwa rekrutacja do programu Erasmus+ wspierającego wymianę edukacyjną pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciele akademiccy Instytutu Germanistyki mogą korzystać z funduszy przeznaczonych na prowadzenie zajęć w następujących uczelniach partnerskich:

Austria: Universität Wien

Litwa: Vytauto Didyiojo Universitetas

Niemcy: Universität Hamburg, Freie Universität Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Universität Leipzig, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Konstanz, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Każdy nauczyciel akademicki może ubiegać się o stypendium Erasmus STA/KA103 lub STA/KA131 na maksymalnie 2 wyjazdy typu STA zrealizowane w okresie od 01.10.2022r. do 30.09.2023 r. w czasie, kiedy w uczelniach zagranicznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

Kandydatura/kandydatury na wyjazd STA są przekazywane do BWZ na bieżąco, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej i koordynatora ds. mobilności.

Każda kandydatura na stypendium Erasmus STA/KA103 oraz STA/KA131 musi być zgłoszona na formularzu: Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA. W żadnym przypadku nie będą przyjmowane uzgodnienia e-mailowe dotyczące programu nauczania.

BWZ prowadzić będzie rejestr Zgłoszeń kandydatur na wyjazdy typu STA, zgodnie z datą wpływu dokumentów do biura, o ile spełniają one wszystkie wymagania formalne do przyznania stypendium typu STA/KA103/2020 lub STA/KA131/2021.

BWZ przekaże e-mailowo informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu funduszy Erasmus STA/KA103/2020 lub STA/KA131/2021 nauczycielowi akademickiemu planującemu wyjazd typu STA oraz koordynatorowi ds. mobilności zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w formularzu Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA .

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich

Taryfikator

Formularze:

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z koordynatorem ds. mobilności lub bezpośrednio z Biurem Współpracy z Zagranicą.

 

DOKUMENTY:

Wstępne ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE w roku akademickim 2022/23

Erasmus+, ogólne zasady kwalifikacji studentów, doktorantów i przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci, 2021/22

Zasady kwalifikacji studentów do stypendium Erasmus+

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021). Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP) Aktuelle Schulpraxis international reflektieren (Kaunas – Hannover – Warschau) :

Universität Vechta, Niemcy – Bezpłatne szkolenia dla studentów kształcących się w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego i/lub będących już nauczycielami języka niemieckiego

Universität Vechta, Niemcy – Bezpłatne szkolenia dla studentów kształcących się w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego i/lub będących już nauczycielami języka niemieckiego

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Niemiecką Agencją Wymiany Akademickiej, Urzędem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Współpracy i Rozwoju Republiki Federalnej Niemiec.

Udział jest bezpłatny, koszty podróży i ubezpieczenia mogą zostać dofinansowane. Zakwaterowanie będzie zapewnione przez organizatora.

Termin zgłoszenia upływa 31 marca 2022 r.

Vechta Universität Flyer_Reach_Out_Training-Vechta_2022_International

 

Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Uczelnia: Universität Hamburg

Link na stronę uczelniwww.uni-hamburg.de

Dla kogo: doktoranci

Ile stypendiów i jakie: 4 stypendia 1-miesięczne

Uprawnione dziedziny/jednostki: wszystkie jednostki UW

Termin stypendium: 2022 r.

Wymagane dokumenty: 

– w języku polskim

 1. Formularz pozwolenia na wyjazd
 2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH
 5. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego

– w języku niemieckim lub angielskim

 1. Vorschläge/Working Programme Vorschläge/Working Programme
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 3. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
 4. potwierdzenie przyjęcia przez UH
 5. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dot. germanistów) lub języka angielskiego

Termin składania dokumentów: 01.04.2022

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, tel.: 22 55 20 434
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium:
– stypendium w wysokości 1200 euro;

– zakwaterowanie we własnym zakresie

A.Working-Programme_UdS2017

Vorschlaege_UdS_18

pozwolenie_wyjazd_staz_naukowy_10-10-2018 (2)

 

ERASMUS+ Internship in Berlin at Direktorenhaus

Direktorenhaus-eInternship

AccountingInternship

Business Development Strategy

Internship Online Editing

Internship PR

Internship Social Media

Internship Cultural Management

Internship Graphic Design

 

ERASMUS+ Student Traineeship at BOKU Vienna

Termin odbywania praktyk: lipiec/wrzesień 2022

Okres trwania: 3, 6 miesięcy

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15.04.2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej pod adresem: placement_at_international_office@boku.ac.at

IG,Vienna,Office_Internship_in_Vienna_at_BOKU_IR_7.2022

 

LETNIE KURSY JĘZYKOWE:

Uniwersytet w Saarbrücken, Niemcy – letnie kursy językowe

Pełna nazwa uczelniUniwersytet des Saarlandes w Saarbrücken

Adres strony internetowejwww.uni-saarland.de

Liczba stypendiów i długość pobytu: 4 bezpłatne miejsca na kursie

Termin kursu: 1.09.2022 – 27.09.2022

Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) znający język niemiecki na poziomie przynajmniej A2

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Forma kursu: online

Warunki finansowe:

– zwolnienie z opłaty za kurs

 Szczegóły dotyczące kursu:  https://www.uni-saarland.de/global/deutschkurse/kurzintensiv/september.html

Wymagane dokumentyw języku polskim

 1. formularz pozwolenia na wyjazd;
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
 3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
 4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki)
 5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród

Termin składania dokumentów do BWZ:  6.07. 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania dokumentów:

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212, pon. – czw. 9.30 – 14.00

 Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 20 434

 

Polsko-niemieckie studia transkulturowe. Informacja dla kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację polsko-niemieckie studia transkulturowe prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Tybindze proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • CV w formie tabelarycznej (w języku polskim i niemieckim) z wyszczególnionymi osiągnięciami organizacyjnymi i kulturalno-oświatowymi (20% oceny),
 • List motywacyjny uzasadniający wybór specjalizacji i zawierający szczegółowe informacje o zainteresowaniach kandydata, w tym informację nt. pracy licencjackiej (w języku polskim i niemieckim) (40% oceny),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów (lub dyplom licencjacki) wraz z wykazem ocen uzyskanych podczas całych studiów licencjackich (wyciąg z systemu USOS) (40% oceny),
 • W przypadku wcześniejszego korzystania ze stypendium Erasmus: informacja o liczbie wykorzystanych miesięcy w programie.

Przypominamy, że w ramach specjalizacji konieczny jest wyjazd na uczelnię partnerską na semestr letni pierwszego roku studiów magisterskich. Wyjazdy są finansowane za pomocą stypendiów Erasmus+.

Dokumenty można składać w sekretariacie pracowniczym Instytutu Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, w przegródce dr Agnieszki Jezierskiej-Wiśniewskiej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Proszę do dokumentów dołączyć kopię dyplomu, nie oryginał. Dodatkowych informacji udziela dr Jezierska-Wiśniewska: ajezierska(at)uw.edu.pl