Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Promotorzy prac

Promotorzy prac

Ikona języka

Językoznawstwo

Promotorzy prac z obszaru językoznawstwa

Ikona literatury 2

Literaturoznawstwo

Promotorzy prac z obszaru literaturoznawstwa

Ikona prasa

Komisja - Wniosek

Wniosek o powołanie Komisji egzaminacyjnej

Ikona dyplomu

Praca dyplomowa

Wymagania formalne i merytoryczne

Ikona planu

Seminarium dyplomowe

Zagadnienia egzaminacyjne I i II stopień

Praca dyplomowa

W roku 2021/22 pracę licencjacką i magisterską składa się tylko w systemie APD.

Wersja papierowa nie jest wymagana.

Student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku w formacie PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Wydanie dyplomu

Opłata za dyplom dla studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2019: 60 zł wersja polska, 100 zł wersja polska i angielska. Opłatę należy wpłacić na swoje subkonto  – nr konta w USOSweb.

Opłata za dyplom dla studentów rozpoczynających studia od 1.10.2019: 0 zł

  • Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w wersji ang. muszą złożyć o to wniosek (mailowo) – najpóźniej dzień przed planowaną obroną.
  • Student w dowolnym momencie może poprosić też o kolejny odpis, ale za odpłatnością – 20 zł za każdy kolejny dokument (odpis dyplomu lub suplementu).

W USOSweb pojawi się informacja o możliwości odbioru dyplomu (ok. 1 miesiąca od daty egzaminu). Przed odbiorem dyplomu należy sprawdzić w USOSweb, czy została zlecona e-obiegówka i czy wszystkie pola zostały w niej uzupełnione. Ewentualny brak e-obiegówki należy zgłosić w sekretariacie co najmniej tydzień przed planowanym terminem odbioru dyplomu.

Wydanie dyplomu osobom trzecim możliwe jest po przedłożeniu upoważnienia.