PROMOTORZY PRAC

Poniżej dostępne są informacje o promotorach prac i ich zainteresowaniach badawczych

Językoznawstwo

Promotorzy prac
Zobacz listę

LITERATUROZNAWSTWO

Literaturoznawstwo_promotorzy

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNEJ I EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH:

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 14.06.2021 – 4.07.2021

Egzamin magisterski – studia zaoczne:

26-27.06.2021 (sobota/niedziela)

I tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne:

termin A:            5.07.2021-11.07.2021

termin B:            26.07.2021-01.08.2021

termin C

Sesja poprawkowa: 30.08.2021-12.09.2021

II tura egzaminów (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne:

13.09.2021-19.09.2021