PROMOTORZY PRAC

Poniżej dostępne są informacje o promotorach prac i ich zainteresowaniach badawczych

JĘZYKOZNAWSTWO

Językoznwstwo_promotorzy

LITERATUROZNAWSTWO

Literaturoznawstwo_promotorzy

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNEJ I EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH:

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 20.06.2022 do 10.07.2022

I tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne:

27.06.2022-29.06.2022   (składanie dokumentów przed obroną do dnia 17.06.2022)

II tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne:

11.07.2022-23.07.2022   (składanie dokumentów przed obroną do dnia 01.07.2022)

 

Sesja poprawkowa: 29.08.2022-11.09.2022

III tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne:

   12.09.2022-20.09.2022    (składanie dokumentów przed obroną do dnia 02.09.2022)