Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Studia I stopnia
Ikona nagrody

Studia I stopnia

Baner studiów I stopnia

Na studiach I stopnia na kierunku Germanistyka możesz świadomie budować swoje kompetencje językowo-fachowe, w tym także zawodowe, oraz rozpocząć przygotowania do współczesnego rynku pracy. Studia I stopnia to trzy kluczowe filary, które możesz skutecznie ze sobą połączyć

Ikona zakładów

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Zajęcia obowiązkowe po niemiecku dla 1, 2 i 3 roku studiów, podczas których budujesz swoje kompetencje językowe (także pod pracę zawodową) i pracujesz w kierunku poziomu C1

Ikona kultury

Zajęcia klasyczne na kierunku germanistyka

Zestaw obowiązkowych i opcjonalnych zajęć po niemiecku i polsku z kultury, historii, literatury, językoznawstwa oraz glottodydaktyki dających fundamenty wiedzy humanistycznej

Ikona biznes 2

Nowoczesna humanistyka

Cykl dodatkowych warsztatów po polsku dostępnych w formie OGUNów własnych, dzięki którym zaczniesz rozwijać współczesne kompetencje cyfrowe z obszarów e-commerce, marketingu oraz technologii

Ikona nagrody

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się na kierunku germanistyka I stopnia

Ikona dyplomu

Program studiów

Program studiów licencjackich obowiązujący od 1.10.2018

Ikona prasa

Praca dyplomowa - Wniosek

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy

Ikona dyplomu

Praca dyplomowa - Wzór

Wzór 2 stron pracy dyplomowej

Zasady zaliczenia studiów

Studentów studiów pierwszego stopnia obowiązuje pisemna forma pracy licencjackiej. W Instytucie Germanistyki za taką uznaje się prezentację przygotowaną w ramach konsultacji licencjackich w jej wersji elektronicznej .

Przed egzaminem:

kierujący pracą/opiekun

  • potwierdza w Sekretariacie uzyskanie przez studenta absolutorium
  • zgłasza osobę do obrony i wyznacza termin – co najmniej 2 tygodnie przed egzaminem

student

  • zgłasza się do Sekretariatu w celu otrzymania absolutorium (wyjaśnia ewentualne wątpliwości związane z rozliczeniem) – po uzyskaniu wszystkich wymaganych w programie ocen, nie później jednak niż 3 tygodnie przed planowaną obroną

Osoby przystępujące do obrony pracy dyplomowej, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrekcji Instytutu Germanistyki UW od 1 grudnia 2010 r. obowiązuje Państwa procedura elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej  w Archiwum Prac Dyplomowych – APD:

  • wprowadzenie tytułu pracy w jęz. angielskim i polskim,
  • wprowadzenie słów kluczowych i streszczenia pracy w jęz. polskim,
  • załadowanie pliku z pracą w formacie pdf.

Instrukcje znajdą Państwo na stronie głównej APD UW – archiwum prac dyplomowych. Wprowadzanie wspomnianych danych do APD zostanie Państwu umożliwione po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów w Sekretariacie IG.