W skład Instytutu Germanistyki UW wchodzi sześć jednostek badawczo-dydaktycznych oraz biblioteka

Zakład Językoznawstwa Germańskiego

kierownik prof. dr hab. Waldemar Czachur

Zakład Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego

kierownik dr hab. Krzysztof Tkaczyk

Zakład Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego

p.o. kierownika dr hab. Michał Jamiołkowski

Zakład Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

kierownik prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago

Zakład Glottodydaktyki

kierownik dr hab. Anna Jaroszewska

Ikona zakładów

Zakład Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego

kierownik dr Przemysław Jóskowiak

Ikona dyplomu

Centrum Humanistyki Środowiskowej

dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec / dr hab. Paweł Piszczatowski

Biblioteka

kierownik mgr Marek Kwiatkowski