SKŁAD RADY DYDAKTYCZNEJ

 1. dr hab. Anna Górajek – przewodnicząca
 2. dr hab. Maria Biskup
 3. dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec
 4. dr hab.  Anna Jaroszewska
 5. dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
 6. dr Przemysław Jóskowiak
 7. dr hab. prof. ucz. Robert Małecki
 8. dr Małgorzata Kosacka
 9. mgr Monika Kulik – przedstawiciel doktorantów
 10. Arkadiusz Bogucki – przedstawiciel studentów
 11. Jakub Masztakowski – przedstawiciel studentów
 12. Maksymilian Sitarski – przedstawiciel studentów
 13. Milena Wijas – przedstawiciel studentów

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ