Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36
H
Studia I stopnia

studia licencjackie - 6 semestrów - uprawniają do uzyskania tytułu licencjata

G
Studia II stopnia

studia magisterskie - 4 semestry - uprawniają do uzyskania tytułu magistra

V
Studia zaoczne II stopnia

studia niestacjonarne płatne - 4 semestry - uprawniają do uzyskania tytułu magistraAktualności

Posted by: Kategoria: Aktualności 20 Paź 2019 0 comments

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia poniedziałkowe grupy 5 w ramach PNJN na 3 roku I stopnia (dr P. Jóskowiak) zostały przeniesione na wtorek, godz. 8:00, sala 1.013. Zmiana obowiązuje od 21.10.

Posted by: Kategoria: Aktualności 18 Paź 2019 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2019/2020 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Terminy przystąpienia do rozwiązania testu: od 4 listopada 2019 r. do 9 lutego 2020 r. lub od 28 lutego do 5 kwietnia 2020 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie ww. przedmiotu na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale UW, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku 2015/2016). W takiej sytuacji student o fakcie zaliczenia BHP powinien poinformować Sekretariat ds. studenckich IG. lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2015/2016) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME) proszeni są o przekazanie informacji do Sekretariatu ds. studenckich IG. lub p. Ninie Zielińskiej z Inspektoratu BHP i OP UW.

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia szkolenia BHP na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku nie zaliczenia BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31 sierpnia – 15 września 2020 r. – odpłatność za powtarzanie – 200 zł. Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS. Dowód wpłaty należy przesłać p. Ninie Zielińskiej celem wpisania zaliczenia do USOS.

 

Posted by: Kategoria: Aktualności 07 Paź 2019 0 comments
Posted by: Kategoria: Aktualności 04 Paź 2019 0 comments
Zapraszamy na wykład gościnny prof. Doerte Bischoff z Uniwersytetu w Hamburgu
„Pässe und Lebensgeschichten. Identitätspapiere in der Exilliteratur”, który odbędzie się we wtorek 8.10.2019 w aulii 1.007 w godz. 11.30-13.00.

Odwołane zajęcia

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 22 Paź 2019 0 comments

Szanowni Państwo,  uprzejmie informujemy, że zajęcia dr Joanny Oleksiewicz-Kozickiej w dniach 22-23.10.2019 r. zostały odwołane

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 21 Paź 2019 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zajęcia dr Joanny Oleksiewicz-Kozickiej w dniu 21.10.2019 r. zostały odwołane.

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 21 Paź 2019 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zajęcia oraz dyżur dr Agnieszki Jezierskiej-Wiśniewskiej w dniu 21.10.2019 r. zostały odwołane.

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 17 Paź 2019 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zajęcia dr hab. Anny Warakomskiej w dniu 21.10.2019 r. zostały odwołane.PARTNERZY