Adres: Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa; e-mail: germanistyka@uw.edu.pl
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36
A
Studia I stopnia

studia licencjackie - 6 semestrów - uprawniają do uzyskania tytułu licencjata

A
Studia II stopnia

studia magisterskie - 4 semestry - uprawniają do uzyskania tytułu magistra

A
Studia zaoczne II stopnia

studia niestacjonarne płatne - 4 semestry - uprawniają do uzyskania tytułu magistra


Odwołane zajęcia

Opublikowane przez: Kategoria: Odwołane zajęcia 30 paź 2014

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia dr hab. Anny Jaroszewskiej w dniach 3 – 5 listopada br. zostały odwołane

Opublikowane przez: Kategoria: Odwołane zajęcia 30 paź 2014

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia dr Marty Torenc w dniu 4 listopada br. zostały odwołane

Opublikowane przez: Kategoria: Odwołane zajęcia 29 paź 2014

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia dr Norberta Karczmarczyka w dniu 30października br. zostały odwołane

Opublikowane przez: Kategoria: Odwołane zajęcia 28 paź 2014

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia dr Pawła Piszczatowskiego w dniu 29 października br. zostały odwołane

Aktualności

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności 29 paź 2014

I i II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia – spotkanie dla zainteresowanych studentów w sprawie organizacji praktyk: I etapu (praktyki psychologiczno-pedagogicznej i wstępnej praktyki dydaktycznej) oraz II etapu (zasadniczej praktyki dydaktycznej) w piątek, 7.11.14. o godz. 14.45 w sali 1.011.

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności, USOS Aktualności 28 paź 2014

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że wzorem roku ubiegłego wszyscy studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów (USOSweb: Podpięcia).

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów UW, w USOS obowiązuje następująca interpretacja:

  • Przedmioty podpięte pod program i etap traktujemy jak przedmioty objęte planem studiów (planowe).
  • Przedmioty podpięte tylko pod program traktujemy jako przedmioty wykraczające poza plan, ale realizowane w ramach limitu.
    Student może zrezygnować z liczenia do średniej przedmiotów ponadplanowych realizowanych w ramach limitu.
    Te przedmioty nie będą uczestniczyły w rozliczeniu studenta z wymagań etapowych. Przedmioty jednak dają punkty.
  •  Przedmioty niepodpięte traktujemy jako ponadplanowe wykraczające poza limit. Te przedmioty nie wliczają się do średniej.

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior przedmioty będzie można podpinać w okresie 27 października – 17 listopada br.

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności 25 paź 2014

Informujemy, że na wniosek Zarządu Samorządu Studentów IG UW dni: piątek, 31.10.2014, oraz poniedziałek, 10.11.2014, zostały uznane dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Sekretariaty i biblioteka IG będą w tych dniach zamknięte.

WydarzeniaInstytut Germanistyki oferuje studentom Germanistyki możliwość poznania drugiego języka germańskiego – języka niderlandzkiego. Lektorat, w ramach przysługujących żetonów, trwa 2 lata i kończy się certyfikatem UW na poziomie B2. Dla najwytrwalszych słuchaczy możliwość udziału w kursach letnich w Holandii, Belgii lub jednym z krajów Europy środkowo-wschodniej. Biblioteka Instytutu Germanistyki dysponuje pokaźnym zbiorem publikacji w języku niderlandzkim. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali nowego budynku Wydziału Neofilologii, ul. Dobra 55. Lektorat jest otwarty dla wszystkich chętnych z innych wydziałów UW. ZAPRASZAMY!!!