Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

W ramach projektu „Ponad granicami. Język, historia, kultura i społeczeństwo w oczach młodych ludzi z Polski i z Niemiec” grupa studentów studiów I stopnia z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła w dniach 1-7.06.23 tygodniową podróż studyjną na Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytet w Poczdamie.

Tematem podróży było doświadczenie granicy polsko-niemieckiej w przeszłości i dziś. Podczas dyskusji polscy i niemieccy studenci komunikowali się zarówno w języku polskim jak i niemieckim, wymieniali się osobistymi doświadczeniami związanymi z granicą i przeprowadzali wywiady z mieszkańcami miasta. Uczestniczyli w spotkaniu w Euroregionie i wzięli udział w rajdzie miejskim posługując się aplikacją udostępnioną przez Dwumiasto Frankfurt-Słubice. W kolejnych dniach polsko-niemiecka grupa (25 osób) odwiedziła stolicę Niemiec, Berlin. Podczas wizyty w niemieckim Parlamencie studenci poznali jego pracę i poszerzyli swoją wiedzę na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec. Na spotkaniu poruszono także kwestie związane ze stosunkami polsko-niemieckimi. Grupa odwiedziła polskie instytucje w Berlinie – Instytut Pileckiego i Instytut Polski. Swoje doświadczenia germaniści mogli następnie przelać na papier podczas warsztatów w Centrum Pisania Uniwersytetu Viadrina, co było cenne zwłaszcza przed sesją egzaminacyjną. Następnie pojechali do Poczdamu, gdzie przez trzy dni uczestniczyli w zajęciach z literatury i języka na Uniwersytecie Poczdamskim. Podczas zajęć mieli okazję porozmawiać nie tylko ze studentami z Niemiec, ale także z zagranicznymi studentami przebywającymi na tej uczelni w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

Wizytę studentów germanistyki w Niemczech poprzedziła w maju br. czterodniowa podróż studyjna studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, uczęszczających tam na zajęcia z jęz. polskiego, do Warszawy. Program obejmował dyskusje na temat niemieckiej i polskiej kultury pamięci, a także poruszał kwestię kultury i zmian w języku polskim. Niemieccy studenci gościli na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55, zwiedzili również Bibliotekę Uniwersytecką. Polscy i niemieccy studenci odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, po którym – dwujęzycznie – oprowadziła ich przewodniczka Agnieszka Borkowska, absolwentka germanistyki UW. Na warsztatach w Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego studenci niemieccy poszerzyli swoją wiedzę o współczesnym języku polskim i poznali gwarę warszawską – wrażenia zapisywali w elektronicznym dzienniku podróży. W czasie spędzonym ze studentami germanistyki nie tylko poszerzyli swoje umiejętności językowe i międzykulturowe, ale także nawiązali osobiste relacje i wzięli udział w odbywających się na UW Juwenaliach.

Projekt „Ponad granicami” został zainicjowany przez dr Grażynę Strzelecką z Instytutu Germanistyki WN UW i dr Tomasza Rajewicza z Centrum Językowego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Finansowanie zapewniły Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży DPJW oraz Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej DAAD. (Tekst: dr. Grażyna Strzelecka i dr Tomasz Rajewicz, zdjęcia: dr Grażyna Strzelecka)

Więcej informacji i zdjęć z realizowanego projektu znajduje się tutaj

Partnerzy Projektu:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej DAAD