Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

3x3x3 Młodzież debatuje: Oblicza Trójkąta Weimarskiego – spotkania z przyszłością (Warszawa-Chęciny 9-13 czerwca 2023)

Projekt opierać się będzie na współpracy uczelnianej w ramach GIP (Germanistische Institutparterschaft weltweit) między Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur – und Kulturwissenschaft Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn oraz Uniwersytetem w Portiers i Uniwersytetem Strasburskim. Projekt jest zakrojony tematycznie na trzy lata: trzy kraje, trzy spotkania, trzy postulaty.

W projekt zaangażowani będą studenci z trzech państw – trzy grupy studenckie podczas jednego spotkania stawiają sobie za cel prymarny debatę nad najbardziej newralgicznymi problemami młodego człowieka jako obywatela UE oraz ich przyszłości w UE oraz rola i zadania Trójkąta Weimarskiego przy stabilizacji istnienia i funkcjonowania UE. Opracowane zostaną w zarysie założenia Trójkąta Weimarskiego, jego historia oraz dotychczas zrealizowane założenia. Kolejnym krokiem będzie sformułowanie zadań dla Trójkąta Weimarskiego w przyszłości i dla przyszłości Europy. Seminarzystom umożliwimy spotkania z ekspertami z dziedzin, w których spektrum mieszczą się ich zdefiniowane przez nich postulaty. Całość zamyka sformułowanie rzeczonych postulatów, również trzech. Ten prosty matematyczny klucz 3x3x3 (trzy kraje, trzy dni, trzy problemy) umożliwi efektowne zamknięcie projektu, którego sumą byłoby przedstawienie postanowień młodzieży podczas oficjalnego forum w Brukseli w ramach Youth Week 2023. W programie projektu bardzo wiele wydarzeń, między innymi:

– spotkanie z Andrzejem Halickim i Adamem Jarubasem, którzy są współtwórcami projektu

– spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem i Andrzejem Sewerynem

– spotkanie z Ambasadorami Niemiec i Francji (wstęp wolny 12.06.2023, godz. 16.00, Instytut Germanistyki UW, sala 1.210)

– rozmowa ekspercka z członkami Team Europe

– spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Panem Prof. Tomaszem Grodzkim

Opiekunami projektu są: Prof. dr hab. Robert Małecki, dr hab. Michał Jamiołkowski, Dr Marek Prawda, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Dorota Kuzawińska, Bartłomiej Zapała

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UW, Prof. dra hab. Alojzego Z. Nowaka