Terminy sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych

Sekretariat ds. studenckich:

Baner - Studenci

Letnia sesja egzaminacyjna

I tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne

II tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne

Sesja poprawkowa

III tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne