Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36

Wydział

Wydział Neofilologii należy do największych jednostek naukowo-dydaktycznych UW. Zatrudnionych jest tu ponad 220 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W skład Wydziału wchodzą Instytuty:

  • Anglistyki
  • Germanistyki
  • Romanistyki
  • Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

oraz Katedry:

  • Italianistyki
  • Hungarystyki
  • Lingwistyki Formalnej.

Ponad 3700 studentom oferuje się studia różnego typu: dzienne, zaoczne, wieczorowe, kończące się magisterium bądź licencjatem, jak też studia podyplomowe i doktoranckie.

W roku akademickim 1999/2000 Uniwersytet Warszawski, a wraz z nim Wydział Neofilologii, przystąpił do programu ERASMUS wspierającego międzyuczelnianą wymianę studentów i kadry naukowej na terenie Unii Europejskiej i państw pretendujących do wstąpienia do Unii. Dzięki wcześniejszym kontaktom z partnerami zagranicznymi i długoletnim przygotowaniom, które umożliwiły wprowadzenie Systemu Kredytowego ECTS oraz upowszechnienie pakietów informacyjnych wśród polskich i zagranicznych studentów Wydział Neofilologii sprostał temu nowemu i złożonemu zadaniu.

www.neofilologia.uw.edu.pl