Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36

Wspólne seminarium magisterskie dla Instytutu Germanistyki i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności 29 Wrz 2017 Comments: 0

W roku akademickim 2017/2018 uruchamiamy wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki seminarium magisterskie. Zajęcia te rozumiemy jako platformę, w ramach której studenci Germanistyki i Informatyki będą mieli szansę nawiązać współpracę w celu opracowania innowacyjnych propozycji projektów informatycznych. Projekty te będą realizowane jako prace magisterskie przy współpracy pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Instytutu Germanistyki na zasadzie współpracy przy tutoringu studentów studiów magisterskich zaangażowanych w projekty. Studenci Informatyki i studenci Germanistyki zaliczają zajęcia swoich studiów na zasadach obowiązujących na ich własnych kierunkach.

Naszym celem jest zaprezentowanie dwóm stronom społeczności naszego Uniwersytetu kultury i stylu myślenia, jakie ukształtowały się w różnych środowiskach; a także stworzenie gruntu do uformowania multidyscyplinarnych zespołów, które potencjalnie mogłyby pracować nad wspólnymi projektami.

Studenci mają za zadanie opracowanie i zaproponowanie multidyscyplinarnych projektów, które będą następnie startowały w konkursie. Spośród najlepszych projektów zostaną wybrane te, które będą dalej pilotowane przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do stworzenia produktu końcowego.

Zapraszamy studentów I roku oraz Opiekunów ich prac magisterskich do zgłaszania się do tego unikatowego projektu.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts