Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36

Studenckie Centrum Naukowo-Badawcze humaHub

Dyrekcja Instytutu Germanistyki UW powołuje z dniem 1 marca 2018 r. w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego studenckie centrum naukowo-badawczego humaHub, którego celem jest wsparcie realizacji projektów badawczych, naukowych i dydaktycznych, w zakresie humanistyki.
Obszary działania humaHub:

I. System Tutor: merytoryczna opieka nad projektami dydaktycznymi i naukowymi studentów


II. mIGrogranty dla studentów


III. Warsztaty