Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36
H
Studia I stopnia

studia licencjackie - 6 semestrów - uprawniają do uzyskania tytułu licencjata

G
Studia II stopnia

studia magisterskie - 4 semestry - uprawniają do uzyskania tytułu magistra

V
Studia zaoczne II stopnia

studia niestacjonarne płatne - 4 semestry - uprawniają do uzyskania tytułu magistra


Aktualności

Posted by: Kategoria: Aktualności 19 Lis 2018 0 comments

Szanowni Państwo,

szczegółowe informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie NAWA www.nawa.gov.pl w zakładce „Aktualności”.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci oprócz internetowej rejestracji, zobowiązani są złożyć w formie papierowej pełną dokumentację, wyszczególnioną na stronie NAWA, wraz z pismem przewodnim kierownika/zastępcy kierownika jednostki dydaktycznej w Biurze Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4-go grudnia 2018 r.  BSS zobowiązane jest przekazać dokumenty kandydatów z UW do NAWA do dnia 9 grudnia 2018 r.

Posted by: Kategoria: Aktualności 29 Paź 2018 0 comments

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora UW dzień 2 listopada br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Sekretariaty i biblioteka w tym dniu będą zamknięte.

Posted by: Kategoria: Aktualności 26 Paź 2018 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW, dawniej: platforma COME).

Program szkolenia oraz test będzie dostępny w terminie od 02.11.2018 r. do 08.02.2019 r.
Termin poprawkowy od 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie ww. przedmiotu na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale UW, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku 2014/2015). W takiej sytuacji student o fakcie zaliczenia BHP powinien poinformować Sekretariat ds. studenckich IG lub p. Dorotę Olejarkę lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME).

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku nie zaliczenia BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31.08.2019 r. do 15.09.2019 r. – odpłatność za powtarzanie – 200 zł. Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS. Dowód wpłaty należy przesłać p. Dorocie Olejarce lub p. Ninie Zielińskiej celem wpisania zaliczenia do USOS.

 

Posted by: Kategoria: Aktualności 26 Paź 2018 0 comments

W ujęciu ogólnym celem warsztatu jest uzmysłowienie sobie kompleksowości zagadnienia nauczania i uczenia się, rozwinięcie umiejętności uczenia się, a także zwiększenie samoświadomości w tej dziedzinie. Podczas warsztatu odniesienia teoretyczne (pozbawione zbędnej ideologii!) będą się przeplatać ze wskazówkami i rozwiązaniami praktycznymi.

Podczas warsztatów będą omawiane i rozważane następujące zagadnienia:

  1. Między faktami, stereotypami i mitami – czyli refleksja o własnych wyobrażeniach na temat uczenia się języków obcych
  2. Próba zdefiniowania własnych preferencji poznawczych
  3. Próba określenia swoich mocnych i słabych stron w nauce języków
  4. Próba określenia źródeł porażek i przeciwdziałania im
  5. Własna nauka z perspektywy metapoznawczej :-) Czyli kilka słów o optymalnym planowaniu

Kilka danych praktycznych:

Udział w warsztacie jest jednorazowy – innymi słowy, nie trzeba uczestniczyć w kilku spotkaniach.

Przewidywany czas trwania: 6 x 45 min. W miarę możliwości i potrzeb spotkanie będzie wydłużone.

Warsztaty są bezpłatne.

Limit miejsc: 10-14 osób/warsztat

Terminy warsztatów w październiku i listopadzie:

  • Transza 1 – piątek 26 października, godz. 14.00
  • Transza 2 – sobota 27 października, godz. 10.00
  • Transza 3 – piątek 9 listopada, godz. 14.00
  • Transza 4 – sobota 10 listopada, godz. 10.00

Warsztat poprowadzi dr hab. Maciej Smuk.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ DO DNIA 25 PAŹDZIERNIKA NA ADRES m.smuk@uw.edu.pl

Odwołane zajęcia

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 04 Gru 2018 0 comments

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zajęcia i dyżur dr Przemysława Jóskowiaka w dniu 5.12.2018 r. zostały odwołane.

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 04 Gru 2018 0 comments

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zajęcia prof. dr. hab. Roberta Małeckiego w dniu 11.12.2018 r. o godz 9:45 zostały odwołane.

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 04 Gru 2018 0 comments

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zajęcia dr Justyny Górny w dniach 04-05.12.2018 r. zostały odwołane.

Posted by: Kategoria: Odwołane zajęcia 01 Gru 2018 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zajęcia dr Joanny Sobańskiej w dniu 01.12.2018 r. zostały odwołane.PARTNERZY