Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36
Posted by: Kategoria: Aktualności 11 Gru 2018 0 comments

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny w języku polskim

dr Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz:

Badania postkolonialne i postzależnościowe

a filologia w kontakcie

w dniu 17.12.2018 w sali 3.014 o godz. 13.15

Dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz jest polonistką, literaturoznawczynią i lektorką języka polskiego jako obcego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Pracowała m.in. na Uniwerytecie w Kolonii i w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. W latach 2014-2018 kierowała projektem NCN Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy”. Jej najnowsza książka nosi tytuł: „Filologia w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm”, Poznań 2018.

Posted by: Kategoria: Aktualności, USOS Aktualności 06 Gru 2018 0 comments

Szanowni Państwo Studenci Studiów Stacjonarnych,

informujemy, iż w następujących terminach odbywać się będzie rejestracja na zajęcia oferowane przez Instytut Germanistyki UW:

 • PIERWSZA TURA: od 12.12.2018, godz. 21:00, do 20.12.2018, godz. 23:59
 • DRUGA TURA: od 16.02.2019, godz. 21:00, do 24.02.2019, godz. 23:59 (wolny dostęp do wszystkich zajęć oferowanych przez Instytut Germanistyki UW).

Podania dotyczące zmian w rejestracji należy składać w dniach 25–27 lutego 2019 roku (z podpisem prowadzącego i kodem przedmiotu).

Posted by: Kategoria: Aktualności 04 Gru 2018 0 comments
Posted by: Kategoria: Aktualności 04 Gru 2018 0 comments

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl (zakładka „Programy NAWA; Programy dla studentów polskich), znajduje się oferta wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach współpracy bilateralnej. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z Regulaminem Programu wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej.

W związku z nowymi zasadami ubiegania się o wyjazd zagraniczny, od roku akademickiego 2018/2019 Biuro Spraw Studenckich nie pośredniczy w składaniu dokumentów przez studenta do NAWA. Nabór odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie wskazanej przez NAWA.

Jednocześnie informuję, że jednym z wymaganych przez NAWA dokumentów jest pismo uczelni popierające udział wnioskodawcy w programie, które kandydatom będzie wystawiało Biuro Spraw Studenckich UW.

W celu otrzymania ww. pisma student powinien dostarczyć do Biura Spraw Studenckich, wypełniony i podpisany przez kierownika/z-cę kierownika jednostki dydaktycznej załącznik nr 2  do wspomnianego wyżej Regulaminu na podstawie którego Biuro Spraw Studenckich wyda studentowi pismo z ramienia uczelni.

Z poważaniem

mgr Agnieszka Kaczmarska

Kierownik

Biuro Spraw Studenckich UW

Posted by: Kategoria: Aktualności 19 Lis 2018 0 comments

Szanowni Państwo,

szczegółowe informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie NAWA www.nawa.gov.pl w zakładce „Aktualności”.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci oprócz internetowej rejestracji, zobowiązani są złożyć w formie papierowej pełną dokumentację, wyszczególnioną na stronie NAWA, wraz z pismem przewodnim kierownika/zastępcy kierownika jednostki dydaktycznej w Biurze Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4-go grudnia 2018 r.  BSS zobowiązane jest przekazać dokumenty kandydatów z UW do NAWA do dnia 9 grudnia 2018 r.

Posted by: Kategoria: Aktualności 29 Paź 2018 0 comments

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora UW dzień 2 listopada br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Sekretariaty i biblioteka w tym dniu będą zamknięte.

Posted by: Kategoria: Aktualności 26 Paź 2018 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW, dawniej: platforma COME).

Program szkolenia oraz test będzie dostępny w terminie od 02.11.2018 r. do 08.02.2019 r.
Termin poprawkowy od 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie ww. przedmiotu na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale UW, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku 2014/2015). W takiej sytuacji student o fakcie zaliczenia BHP powinien poinformować Sekretariat ds. studenckich IG lub p. Dorotę Olejarkę lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME).

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku nie zaliczenia BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31.08.2019 r. do 15.09.2019 r. – odpłatność za powtarzanie – 200 zł. Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS. Dowód wpłaty należy przesłać p. Dorocie Olejarce lub p. Ninie Zielińskiej celem wpisania zaliczenia do USOS.

 

Posted by: Kategoria: Aktualności 26 Paź 2018 0 comments

W ujęciu ogólnym celem warsztatu jest uzmysłowienie sobie kompleksowości zagadnienia nauczania i uczenia się, rozwinięcie umiejętności uczenia się, a także zwiększenie samoświadomości w tej dziedzinie. Podczas warsztatu odniesienia teoretyczne (pozbawione zbędnej ideologii!) będą się przeplatać ze wskazówkami i rozwiązaniami praktycznymi.

Podczas warsztatów będą omawiane i rozważane następujące zagadnienia:

 1. Między faktami, stereotypami i mitami – czyli refleksja o własnych wyobrażeniach na temat uczenia się języków obcych
 2. Próba zdefiniowania własnych preferencji poznawczych
 3. Próba określenia swoich mocnych i słabych stron w nauce języków
 4. Próba określenia źródeł porażek i przeciwdziałania im
 5. Własna nauka z perspektywy metapoznawczej :-) Czyli kilka słów o optymalnym planowaniu

Kilka danych praktycznych:

Udział w warsztacie jest jednorazowy – innymi słowy, nie trzeba uczestniczyć w kilku spotkaniach.

Przewidywany czas trwania: 6 x 45 min. W miarę możliwości i potrzeb spotkanie będzie wydłużone.

Warsztaty są bezpłatne.

Limit miejsc: 10-14 osób/warsztat

Terminy warsztatów w październiku i listopadzie:

 • Transza 1 – piątek 26 października, godz. 14.00
 • Transza 2 – sobota 27 października, godz. 10.00
 • Transza 3 – piątek 9 listopada, godz. 14.00
 • Transza 4 – sobota 10 listopada, godz. 10.00

Warsztat poprowadzi dr hab. Maciej Smuk.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ DO DNIA 25 PAŹDZIERNIKA NA ADRES m.smuk@uw.edu.pl

Posted by: Kategoria: Aktualności 25 Paź 2018 0 comments

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować o kolejnej odsłonie naszej konferencji poświęconej tematyce „słów kluczy” w szerokim znaczeniu tego słowa. Zainteresowanych Pracowników wraz ze Studentami zapraszamy na 3 wykłady (tłumaczone symultanicznie) w piątek do auli 1.008 (9.45-12.30).  Program konferencji:Słowa klucze 2018 – program konferencji [17.10.2018]

Posted by: Kategoria: Aktualności 15 Paź 2018 0 comments

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie dotyczące oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2019/2020: Plakat DAAD