Instytut Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 552 09 14 / 31 / 36
Posted by: Kategoria: Aktualności 15 Lis 2017 0 comments

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępna jest na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA”).

Posted by: Kategoria: Aktualności 03 Lis 2017 0 comments

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 będzie przeprowadzone systemem internetowym na platformie COME (dostęp przez stronę www.germanistyka.uw.edu.pl).

Terminy szkoleń i testu:

06.11.2017-09.02.2018 (termin podstawowy)

02.03.2018-08.03.2018 (termin poprawkowy)

Dodatkowych (bezpłatnych) terminów nie przewiduje się.

Zaliczenie testu będzie widoczne w USOS po zakończeniu tur szkolenia.

Osoby chcące przepisać BHP zaliczone na innej uczelni lub innym wydziale UW powinny zgłosić się do Inspektoratu BHP i OP do p. Doroty Olejarki lub do Sekretariatu IG. Zaliczenie nie może być starsze niż z roku akademickiego 2013/2014.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie BHP ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku 2013/2014) nie muszą odbywać go na platformie COME.

Zaświadczenia o ww. szkoleniach z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP na Uniwersytecie Warszawskim.

 W przypadku nie zaliczenia BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r. i będzie wiązało się z odpłatnością 200 zł (Załącznik nr 31 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r.). Opłatę należy wnieść przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS, a następnie przesłać dowód wpłaty do p. Doroty Olejarki celem wpisania zaliczenia do USOS.

Posted by: Kategoria: Aktualności 31 Paź 2017 0 comments
Posted by: Kategoria: Aktualności 26 Paź 2017 0 comments

Informujemy, że czwartek, 2 listopada, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że biblioteka i sekretariaty IG będą w tym dniu nieczynne.

Posted by: Kategoria: Aktualności 25 Paź 2017 0 comments
Posted by: Kategoria: Aktualności 18 Paź 2017 0 comments
Posted by: Kategoria: Aktualności, USOS Aktualności 05 Paź 2017 0 comments

Szanowni Państwo Studenci Studiów Niestacjonarnych,

informujemy, iż od 07.10.2017 r., godz. 21:00, do 22.10.2017 r., godz. 23:59 trwać będzie rejestracja na zajęcia oferowane przez Instytut Germanistyki UW.

Posted by: Kategoria: Aktualności 04 Paź 2017 0 comments

Szanowni Państwo!

Spotkanie w sprawie możliwości uzyskiwania uprawnień pedagogicznych dla studentów I i II stopnia odbędzie się w dniu 6.10. o godzinie 11.15 w sali 1014.

Posted by: Kategoria: Aktualności 02 Paź 2017 0 comments

Szanowni Państwo, dostępna jest lista z podziałem studentów 1 roku I stopnia według grup w semestrze zimowym 2017/2018. Prosimy o rejestrację zgodnie z podziałem:

POBIERZ LISTĘ

Posted by: Kategoria: Aktualności 29 Wrz 2017 0 comments

W roku akademickim 2017/2018 uruchamiamy wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki seminarium magisterskie. Zajęcia te rozumiemy jako platformę, w ramach której studenci Germanistyki i Informatyki będą mieli szansę nawiązać współpracę w celu opracowania innowacyjnych propozycji projektów informatycznych. Projekty te będą realizowane jako prace magisterskie przy współpracy pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Instytutu Germanistyki na zasadzie współpracy przy tutoringu studentów studiów magisterskich zaangażowanych w projekty. Studenci Informatyki i studenci Germanistyki zaliczają zajęcia swoich studiów na zasadach obowiązujących na ich własnych kierunkach.

Naszym celem jest zaprezentowanie dwóm stronom społeczności naszego Uniwersytetu kultury i stylu myślenia, jakie ukształtowały się w różnych środowiskach; a także stworzenie gruntu do uformowania multidyscyplinarnych zespołów, które potencjalnie mogłyby pracować nad wspólnymi projektami.

Studenci mają za zadanie opracowanie i zaproponowanie multidyscyplinarnych projektów, które będą następnie startowały w konkursie. Spośród najlepszych projektów zostaną wybrane te, które będą dalej pilotowane przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do stworzenia produktu końcowego.

Zapraszamy studentów I roku oraz Opiekunów ich prac magisterskich do zgłaszania się do tego unikatowego projektu.